Đặng Nguyễn Phương Uyên

Ngày tháng năm sinh: 11/05/1992

Chức danh: : Giảng viên tập sự

Thâm niên giảng dạy: Giảng viên tập sự

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật & Phát triển

Môn học đảm nhiệm: Luật hành chính