Dương Mỹ An

Ngày tháng năm sinh: 24/09/1967

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: 1993 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật đại cương

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Luật lao động,

Giáo trình, sách đã công bố:

 • Giáo trình (đồng tác giả):
 1. Giáo trình Luật kinh tế, NXB Kinh tế, năm 2012
 2. Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB Lao động, năm 2011
 3. Giáo trình Luật kinh tế, NXB Đại học quốc gia TP.HCM, năm 2007
 4. Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB Giao thông vận tải, năm 2006
 5. Giáo trình Luật doanh nghiệp, NXB Thống kê, năm 2001
 6. Giáo trình Luật kinh tế, NXB Thống kê, năm 2000 (tái bản 2006)
 7. Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB Thống kê, năm 1999
 • Sách (tác giả):
 1. “Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp trong tổng công ty nhà nước theo mô hình công ty mẹ – công ty con”, Trung tâm phát hành sách Kinh tế (KISA) Trường ĐHKT TP.HCM, năm 2006.

 Bài báo khoa học và tham luận hội thảo:

 1. Sở hữu tập thể, góc nhìn từ pháp luật về hợp tác xã”, Kỷ yếu hội thảo “Đánh giá thực tiễn thi hành chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992” – Khoa Luật UEH và Khoa Kinh tế và Luật Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2012.
 2. Đánh giá tình hình hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật văn bằng hai”, Kỷ yếu hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành luật văn bằng 2 tại khoa luật ĐHKT TPHCM” – Khoa luật UEH, 2011.
 3. Một số khía cạnh của M&A từ góc nhìn của pháp luật về doanh nghiệp”, Kỷ yếu hội thảo “Khía cạnh pháp lý trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp” – Khoa luật UEH, 2010.
 4. Mua lại doanh nghiệp và nhu cầu giải thích pháp luật”, hội thảo “Khía cạnh pháp lý trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp” – Khoa luật UEH, 2010.
 5.  “Một số ý kiến về tư cách pháp lý của doanh nghiệp”, Tạp chí Kinh tế phát triển số 1602004.