Huỳnh Minh Phương

Ngày tháng năm sinh:

Chức danh: : Thư ký khoa- Phụ trách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Thâm niên giảng dạy:

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: