Trần Vân Long

Ngày tháng năm sinh: 25/07/1976

Chức danh: : Trưởng bộ môn Luật quốc tế

Thâm niên giảng dạy: Từ 2005 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật học so sánh, Luật Thương Mại quốc tế, Luật thương mại điện tử

Tiến sĩ Luật kinh doanh và quốc tế, bảo vệ luận án tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
 
Đề tài NCKH 
  1. Thành viên đề tài: Các giải pháp cơ bản để hoàn thiện hoạt động QLNN đối với DNNN tại TP. HCM (MS: CS 2002-10)
Bài viết:
  1. Áp dụng PPP trong hoạt động tài chính vi mô cho người nghèo – Kỷ yếu Tọa đàm về “Các hình thức hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân”, Khoa Luật Kinh tế và Tổ chức DAAD – 10/2012.
  2. Vai trò của hoạt động ngoại khóa trong đào tạo Luật ở các trường đại học – Kỷ yếu Hội thảo KH Khoa Luật Kinh tế 26.12.2011
  3. Bài viết – Mô hình kiểm soát tập trung kinh tế dưới góc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam và Australia-  Hội thảo khoa học Khoa Luật Kinh tế 08.10.2010
  4. Vietnam’s Draft Law on Access to Information: Solving the Transparency Policy Dilemma, International Journal of Transparency and Accountability in Governance (Vol 2. 2016)
  5. The Path from E-government to Open Government in Vietnam: Dealing with the Openness Dilemma, CeDEM16 Proceedings of International Conference for E-democracy and Open Government 2016, Krems, Austria.
  6. The Power of WTO’s Transparency Norms: Beyond the Trade context, International Review of Law (vol4.2016)
  7. Tran Van Long, Nguyen Trieu Hoa, Nguyen Thi Anh (2017), E-government without E-democracy in the case of Vietnam: Transparency has been a sham? Tidsskriftet Arkiv Vol 8, No 1 (2017), Oslo and Akershus University College of Applied Science, Norway