Biểu mẫu - Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp cho các khóa chính quy VB1 và VB2 năm 2017. Link Download: (2017) KHOA LUAT – HUONG DAN THUC TAP & VIET KHOA LUAN

 

Mẫu file Báo cáo thực tập cho các khóa chính quy năm 2017. Link Download: (2017) – MAU FILE BAO CAO THUC TAP

 

Template dùng cho viết Khóa luận tốt nghiệp các khóa đào tạo chính quy, bậc đại học VB1 và VB2 năm 2017. Download tại đây: (2017) – MAU FILE KHOA LUAN