Biểu mẫu - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP

Hướng dẫn quy trình kiến tập (áp dụng vào học kỳ 6 của chương trình đào tạo). Download tại đây  2019 – QUY CHẾ KIẾN TẬP

File mẫu báo cáo kiến tập (kèm theo phiếu đánh giá kiến tập của đơn vị kiến tập). Download tại đây 2019-MAU-FILE-BAO-CAO-KIEN-TAP

2. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp cho các khóa chính quy VB1 và VB2 năm 2017. Link Download: (2017) KHOA LUAT – HUONG DAN THUC TAP & VIET KHOA LUAN

Mẫu file Báo cáo thực tập cho các khóa chính quy . Link Download: (2017) – MAU FILE BAO CAO THUC TAP

Template dùng cho viết Khóa luận tốt nghiệp các khóa đào tạo chính quy, bậc đại học VB1 và VB2 . Download tại đây: (2017) – MAU FILE KHOA LUAN

DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Template và hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ luật hướng nghiên cứu và ứng dụng

Lưu ý: Hệ đào tạo thạc sĩ theo hướng nghiên cứu và ứng dụng sử dụng chung một mẫu template, nhưng có sự khác biệt cụ thể như sau:

  1. Luận văn theo hướng ứng dụng phải gắn liền với một tổ chức, đơn vị, địa phương cụ thể;
  2. Độ dài luận văn hướng ứng dụng chỉ yêu cầu 40 trang; hướng nghiên cứu trung bình 60 trang.
  3. Phần tổng quan tình hình nghiên cứu; khung lý thuyết; ý nghĩa khoa học của luận văn là khuyến khích nhưng không bắt buộc trong luận văn thạc sĩ hướng ứng dụng.
  4. Để theo hướng quốc tế hóa, trở thành dữ liệu cho các sinh viên nước ngoài lâu dài thì Luận văn Ths Luật Nghiên cứu có phần Absract, Key Word bằng tiếng Anh, nhưng yêu cầu này không áp dụng đối với luận văn ths ứng dụng.

Mẫu template chính thức (2018) download tại đây

UEH_LLM_Thesis_Templates_Edition 2nd_2018

Một số kinh nghiệm cần lưu ý trước khi bảo vệ luận văn UEH LLM

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Endnote cho trích dẫn trong khóa luận

Endnote_UEH_2018