Chuẩn đầu ra - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

1.   Mục tiêu giáo dục:

Người tốt nghiệp Luật học, Chuyên ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh được gọi là Cử nhân Luật UEH (Bachelor of Laws, viết tắt theo tiếng Anh là là UEH-LLB). Mục tiêu giáo dục tổng quát của Cử nhân Luật UEH là đào tạo những chuyên gia pháp lý cho tương lai, những người nắm vững kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội và pháp lý đủ để tự nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam, thông thạo Anh văn đủ để từng bước mở rộng tầm nhìn sang các hệ thống pháp luật nước ngoài và quốc tế. Cử nhân Luật UEH được định hướng chuyên về pháp luật kinh doanh, có thể trở thành chuyên viên pháp lý trong doanh nghiệp, tổ chức xã hội hoặc làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị Việt Nam, đồng thời cũng tích lũy kiến thức, kỹ năng và thái độ đủ tự tin để độc lập hành nghề trong một thị trường việc làm đang thay đổi rất nhanh.

2.   Kiến thức:

2.1 Kiến thức chung

Cử nhân Luật UEH cần tích lũy một khối lượng kiến thức nền tảng đủ để hiểu biết các khía cạnh kinh tế, xã hội sau đây:

·         Kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật để giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.

·         Có kiến thức liên ngành về quản lý kinh tế, trong đó bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị học, nguyên lý kế toán, tài chính và tài chính công.

·         Có kiến thức về bối cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử đủ để hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam.

·         Có kiến thức về sự hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật, vai trò của nhà nước và pháp luật Việt Nam, về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam.

·         Có kiến thức về các ngành/lĩnh vực pháp luật nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam, các học thuyết, nguyên tắc, quan niệm của những lĩnh vực pháp luật nền tảng đó, có so sánh với pháp luật quốc tế (Khoa Luật UEH xác định 18 môn học cốt lõi ngành luật).

·         Có hiểu biết về giá trị của pháp luật và công lý, đặc biệt là hiểu biết về trách nhiệm tham gia giữ gìn công lý của người hành nghề luật.

2.2 Kiến thức chuyên ngành Luật kinh doanh

Cử nhân Luật UEH phải tích lũy đủ các nền tảng của Cử nhân Luật học, được thể hiện qua 18 môn học cốt lõi, nhằm tích lũy các kiến thức sau đây:

·         Kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, trong đó nhấn mạnh quyền sở hữu, tài sản, hợp đồng, thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; tố quyền của người dân và các nguyên tắc của tố tụng dân sự, thi hành án dân sự; pháp luật lao động và pháp luật về hôn nhân gia đình.

·         Kiến thức cơ bản về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, đặc biệt là các hiểu biết về tội, tội danh, quyền của bị can, bị cáo, các khía cạnh của luật hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

·         Kiến thức cơ bản về pháp luật hành chính và luật tố tụng hành chính, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ của nền công vụ trong một thế giới cạnh tranh năng động.

·         Kiến thức về các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thương mại, bao gồm pháp luật công ty, luật hợp đồng thương mại, luật cạnh tranh, phá sản, giải quyết tranh chấp thương mại, pháp luật đất đai, môi trường, ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, thuế.

·         Kiến thức về pháp luật sở hữu trí tuệ, bảo hộ và thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ.

·         Kiến thức về pháp luật quốc tế; tư pháp quốc tế; luật thương mại quốc tế; luật so sánh và các kiến thức pháp lý liên quan đến hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại, văn hóa, ngoại giao.

2.3 Kiến thức bổ trợ

·         Tiếng Anh, đạt chứng chỉ TOEIC tối thiểu là 450 (sinh viên tham gia các lớp chất lượng cao cần đạt TOEIC 500), đủ để đọc hiểu giáo trình pháp luật bằng tiếng Anh, đủ để viết được những bài luận pháp lý ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh (legal briefings).

·         Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

3.   Kỹ năng:

3.1 Kỹ năng cứng

Kỹ năng nghiên cứu

·         Cử nhân luật UEH phải có các kỹ năng thực hành nghiên cứu cần thiết để nhận biết, nghiên cứu, đánh giá, khái quát hóa, tổng hợp các vấn đề sự kiện pháp lý (facts), vấn đề pháp lý (legal issues), các kỹ năng tìm ra luật (finding law), các kỹ năng biện luận áp dụng luật (legal reasoning).

            Kỹ năng tư duy phê phán (critical thinking)

·         Phát hiện và nêu lên được các vấn đề pháp lý trong quá trình học tập, nghiên cứu;

·         Vận dụng được kỹ năng lập luận pháp luận, bình luận, lựa chọn các giải pháp đối với vấn đề pháp lý xuất hiện,

·         Tham gia phân tích có phê phán, đưa ra quyết định lựa chọn hợp lý trong các giải pháp,

·         Suy nghĩ sáng tạo để giải quyết các vấn đề pháp lý, có năng lực khái quát hóa các phản ứng, ứng xử pháp luật thích hợp.

3.2 Kỹ năng mềm

Cử nhân luật UEH có năng lực truyền thông và hợp tác một cách hiệu quả:

·         Biết cách viết và biết cách nói một cách chuyên nghiệp, thuyết phục, hiệu quả, phù hợp với các nhóm khách hàng khác nhau.

·         Có năng lực hợp tác, làm việc nhóm một cách hiệu quả.

Cử nhân luật UEH có năng lực quản lý bản thân:

·         Học tập và làm việc một cách độc lập,

·         Tự đánh giá năng lực và mức độ thực hiện của bản thân, biết cách sử dụng khai thác các góp ý phê bình của người khác một cách hợp lý để hỗ trợ phát triển cá nhân và nghề nghiệp của mình.

4.   Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

·         Có năng lực hiểu biết về các cách tiếp cận, góc nhìn khác nhau, thậm chí chấp nhận các góc nhìn mâu thuẫn và đa chiều, từ đó có năng lực quyết định các vấn đề pháp luật một cách cẩn trọng nhất,

·         Có năng lực nhận biết, ứng xử phù hợp với trách nhiệm nghề nghiệp của một người hành nghề pháp luật, đóng góp vào việc giữ gìn công lý và cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng và cộng đồng,

·         Phát triển năng lực một cách độc lập, để có thể đưa ra các quyết định, đánh giá một cách chuyên nghiệp.

5.   Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

·         Tham gia các khóa đào tạo để được cấp chứng chỉ hành nghề, như các chức danh tư pháp (Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại);

·         Học tiếp lên các bậc học cao hơn như thạc sĩ luật (LLM), tiến sĩ luật (SJD) tại các cơ sở đào tạo luật trong nước và nước ngoài.

·         Độc lập thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành luật, quản trị công, quản trị.

·         Có khả năng tự học và tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

6.   Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Cử nhân Luật UEH được đào tạo có trọng tâm để trở thành chuyên viên pháp lý trong doanh nghiệp, từng bước có khả năng tham gia quản trị kinh doanh và khả năng tự lập nghiệp kinh doanh. Khả năng tìm được việc làm phù hợp bao gồm các cơ hội sau đây:

·         Làm việc trong các doanh nghiệp: Với vai trò chuyên viên pháp lý doanh nghiệp (inhouse lawyer/corporate lawyer).

·         Có khả năng tự lập nghiệp để kinh doanh và tham gia quản trị doanh nghiệp: Cử nhân Luật UEH dùng kiến thức và kỹ năng học được tại UEH để giảm bớt các rủi ro thị trường và rủi ro pháp lý, từng bước có khả năng tham gia quản trị doanh nghiệp và có khả năng tự lập nghiệp kinh doanh.

·         Cử nhân Luật UEH có thể làm việc trong tất cả các cơ quan chính quyền các cấp và các cơ quan chính trị, xã hội, nghề nghiệp, ví dụ như cơ quan của hệ thống hành chính, cơ quan dân cử và cơ quan tư pháp (UBND, HĐND các cấp, các sở ban ngành, các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra và thi hành án).

·         Làm việc trong các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý: văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam và nước ngoài;

·         Làm việc tại các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội: các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị – xã hội các cấp; công tác tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức quốc tế phi chính phủ ở các nước và đặc biệt tại Việt Nam (đảm nhiệm các công  việc  liên quan đến các lĩnh vực của công pháp quốc tế).

·         Đảm nhận công tác giảng dạy: tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo (các viện nghiên cứu; giảng dạy về pháp luật đại cương, pháp luật kinh tế trong các trường đi học, cao đẳng, trung học và phổ thông).

·         Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu: với tư cách là nghiên cứu viên, đặc biệt là trong các viện nghiên cứu quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính – chính trị.

·         Làm việc tại các cơ quan thông tấn báo chí chuyên về các vấn đề kinh tế – xã hội và pháp luật.

7.   Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo:

·         Australian Learning & Teaching Council, Australian Government Department of Education, Employment and Workplace Relations,  Learning and Teaching Academic Statement for Bachelor of Laws, December 2010, có hiệu lực cho tất cả các cơ sở dạy luật ở Úc từ 1/1/2015, có thể tải về từ http://www.olt.gov.au/system/files/resources/altc_standards.LAW_.110211_rv2.pdf

·         Council of Australian Law Deans, March 2012, Juris Doctor Threshold Learning Outcomes, http://www.cald.asn.au/assets/lists/ALSSC%20Resources/JD%20TLOs%20(March%202012)%20Andrew%20Kenyon.pdf

·         Quyết định số 723/QĐ-ĐHL ngày 11/05/2012 của Trường đại học Luật TPHCM về Chuẩn đầu ra của sinh viên đại học chính quy ngành Luật, http://www.hcmulaw.edu.vn/

·         David Wikins, On Educating Global Lawyers, Harvard Law School Lectures :  http://www.youtube.com/watch?v=sjIejKcE6ns&list=PLA1944E48A9EED651&index=9