Cử nhân Luật chính quy - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Hệ đào tạo cử nhân luật chính quy của khoa luật hiện nay có 2 chuyên ngành

A. Chuyên ngành Luật Kinh doanh: (Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm:100 SV)

 1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh đào tạo có trọng tâm về pháp luật kinh doanh, bao gồm pháp luật công ty, pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng tự học, học nhóm, viết, thuyết trình, phân tích và lựa chọn giải pháp pháp luật nhằm góp phần quản trị rủi ro trong kinh doanh.
 2. Thời gian đào tạo: 4 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 123 tín chỉ
 4. Đối tượng tuyển sinh: người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
 5. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 6. Thang điểm: 10
 7. Nội dung chương trình đào tạo:

 

B. Chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế: (Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm: 50 SV)

 1. Mục tiêu đào tạo: Cử nhân Luật, tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và chuẩn đầu ra của Cử nhân Luật nói chung, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để đảm nhận các công việc liên quan đến hành chính, pháp luật trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đặc biệt là các công ty đa quốc gia và các tổ chức pháp lý. Ngoài kiến thức pháp luật, người học được trang bị kiến thức tiếng Anh chuyên ngành vững vàng, cùng với các kỹ năng nền tảng hướng tới trở thành các luật sư thời kỳ hội nhập.
 2. Thời gian đào tạo: 4 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 126 tín chỉ
 4. Đối tượng tuyển sinh: người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
 5. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 6. Thang điểm: 10
 7. Nội dung chương trình đào tạo: