Mô tả môn học Archives - Page 5 of 9 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật ngân sách và thuế

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận cơ bản về luật tài chính công, làm rõ cơ sở pháp lý của việc hình thành, quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước. Môn

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật tài chính

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khung pháp luật điều chỉnh quyền huy động, phân bổ, sử dụng vốn của thương nhân; quyền và nghĩa vụ của người quản lý trong quản lý vốn

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật phá sản

Là một học phần nằm trong chuổi các môn học về doanh nghiệp, môn Luật phá sản trang bị những kiến thức pháp lý và kỷ năng cơ bản về xác định tình trạng mất khả năng thanh toán của

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật sở hữu trí tuệ

Tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng bảo hộ hơn trong giai đoạn hiện nay, ở cả trên thế giới và Việt Nam. Thông qua việc nghiên cứu các quy định và tình huống cụ thể, môn học

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Tư pháp Quốc tế

Môn Tư pháp quốc tế với mục tiêu trang bị kiến thức cho sinh viên nhận diện được pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài với đặc trưng về xung đột pháp luật do quy