Mô tả môn học Archives - Page 6 of 9 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Công pháp Quốc tế

Các mối quan hệ giữa các cá nhân, to chức trong cùng hay khác quốc gia với nhau được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật quốc gia, được quốc gia ban hành. Bên cạnh đó, còn có quan hệ

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật công ty

Môn học Luật Công ty cung cấp các kiến thức pháp luật về chủ thể kinh doanh qua ba phần nội dung chính : Phần 1 nghiên cứu về bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp trong

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật dân sự 2

Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự, là nền tảng kiến thức quan trọng cho việc học tập các môn khoa học pháp lý khác và cho người hành

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật hành chính – Administrative law

Luật Hành chính (dành cho Ngành luật kinh doanh) là môn học nghiên cứu về tổ chức và vận hành của các cơ quan hành chính, cũng như các phương tiện, công cụ mà các cơ quan này sử dụng

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật Ngân hàng

Môn học bao gồm ba nội dung chính
(1)  Tổng quan về Ngân hàng, hoạt động ngân hàng và Luật Ngân hàng
Tìm hiểu về nguồn gốc hình thành của các ngân hàng trên thế giới sinh viên nhận biết được những