Mô tả môn học Archives - Page 8 of 9 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật lao động – Labour law

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản giúp người học hiểu rõ bản chất quan hệ lao động và sự phát triển của pháp luật lao động Việt Nam qua các thời kỳ. Nội dung nghiên cứu bao

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật thương mại quốc tế – International trade law

Với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về:
Nguồn của luật thương mại quốc tế;
Bối cảnh thể chế và kinh tế của hệ thống thương mại quốc tế
Thiết chế thương mại quốc tế điển hình

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật hình sự – Criminal law

Người làm nghề kinh doanh đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro về pháp lý hình sự. Nắm vững pháp luật hình sự sẽ giúp các doanh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật hành chính – Administrative law

Luật Hành chính (dành cho Ngành luật kinh doanh) là môn học nghiên cứu về tổ chức và vận hành của các cơ quan hành chính, cũng như các phương tiện, công cụ mà các cơ quan này sử dụng

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật dân sự – Civil law 1

Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự, là nền tảng kiến thức quan trọng cho việc học tập các môn khoa học pháp lý khác và cho người hành