Mô tả môn học Archives - Page 9 of 9 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật hiến pháp – Constitutional law

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về: quá trình hình thành và phát triển, các chủ đề chính, các phương pháp tiếp cận của khoa học luật hiến pháp; các vấn đề hiến

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Các học thuyết pháp lý (legal theory)

Môn học nghiên cứu các lý thuyết pháp luật giải quyết các vấn đề pháp lý chính yếu có tính quy chuẩn, bản thể, và phương pháp luận, gồm: lý thuyết luật tự nhiên cổ điển, chủ nghĩa thực chứng