THÔNG TIN TUYỂN SINH

plus
  • law
  • 0 com.
25Fri 2018

Thông báo tuyển sinh cử nhân luật kinh doanh, hệ VHVL văn bằng 1, học tại TPHCM

Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp
– Thời gian đào tạo: 3.5 năm (chưa kể thời gian sinh viên học tiếng Anh);
– Phương thức đào tạo: Tín chỉ;
– Học vào các buổi tối trong tuần (Từ 17g45 –

plus
  • law
  • 0 com.
16Mon 2018

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ luật tại Bình Dương

Căn cứ Thông báo số 663/TB-DHKT-VSDH của trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật kinh tế (hướng ứng dụng) theo yêu cầu.
Thời gian đào tạo: 1,5

plus
  • law
  • 0 com.
16Fri 2018

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ Luật- Đợt 1 năm 2018

Tuyển sinh Tiến sĩ Luật – đợt 1 năm 2018

Chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là 50 nghiên cứu sinh. Chỉ tiêu đào tạo cho ngành luật

plus
  • law
  • 0 com.
21Sun 2018

Tuyển sinh Thạc sĩ Luật ứng dụng tại Ninh Thuận 2018

Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật theo yêu cầu, đào tạo tại Ninh Thuận năm 2018.
Thông tin chi tiết tuyển sinh tại thông báo tuyển sinh kèm

plus
  • law
  • 0 com.
15Wed 2017

Tuyển sinh Tiến sĩ Luật – đợt 2 năm 2017

Chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến năm 2017 đợt 2 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là 60 nghiên cứu sinh. Chỉ tiêu đào tạo cho ngành luật được Hội đồng tuyển sinh Sau đại