THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ

plus
  • law
  • 0 com.
31Thu 2018

Tuyển sinh thạc sĩ luật kinh tế tại Bình Dương- Tháng 6 2018

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ luật tại Bình Dương

Căn cứ Thông báo số 663/TB-DHKT-VSDH của trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật kinh tế (hướng

plus
  • law
  • 0 com.
25Fri 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế (hướng nghiên cứu). học tại TPHCM, năm 2018 – đợt 2

Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung là đào tạo ở trình độ cao cho các chuyên gia pháp lý và các chuyên gia quản lý hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, nghiên cứu, giảng dạy.
Sau khi hoàn tất

plus
  • law
  • 0 com.
16Mon 2018

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ luật tại Bình Dương

Căn cứ Thông báo số 663/TB-DHKT-VSDH của trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật kinh tế (hướng ứng dụng) theo yêu cầu.
Thời gian đào tạo: 1,5

plus
  • law
  • 0 com.
21Sun 2018

Tuyển sinh Thạc sĩ Luật ứng dụng tại Ninh Thuận 2018

Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật theo yêu cầu, đào tạo tại Ninh Thuận năm 2018.
Thông tin chi tiết tuyển sinh tại thông báo tuyển sinh kèm

plus
  • law
  • 0 com.
13Tue 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Luật năm 2017 – Đợt 2

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 – Đợt 2 như sau:
Điều kiện dự thi và phương pháp tuyển chọn:
Điều kiện dự thi: thí sinh dự thi