THÔNG TIN TUYỂN SINH TIẾN SĨ

plus
  • law
  • 0 com.
15Wed 2017

Tuyển sinh Tiến sĩ Luật – đợt 2 năm 2017

Chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến năm 2017 đợt 2 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là 60 nghiên cứu sinh. Chỉ tiêu đào tạo cho ngành luật được Hội đồng tuyển sinh Sau đại