THÔNG TIN TUYỂN SINH TIẾN SĨ

plus
  • law
  • 0 com.
16Fri 2018

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ Luật- Đợt 1 năm 2018

Tuyển sinh Tiến sĩ Luật – đợt 1 năm 2018

Chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là 50 nghiên cứu sinh. Chỉ tiêu đào tạo cho ngành luật

plus
  • law
  • 0 com.
15Wed 2017

Tuyển sinh Tiến sĩ Luật – đợt 2 năm 2017

Chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến năm 2017 đợt 2 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là 60 nghiên cứu sinh. Chỉ tiêu đào tạo cho ngành luật được Hội đồng tuyển sinh Sau đại