Giới thiệu Khoa Luật - Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của Khoa Luật – ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu đào tạo của chúng tôi.

Khoa Luật là một trong 11 khoa và viện đào tạo của Đại học Kinh tế TPHCM (viết tắt là UEH), một trường đại học có uy tín của Việt Nam được thành lập từ năm 1976 trên khuôn viên và các cơ sở cũ của Luật khoa Đại học Sài Gòn trước đây. Trong quá trình phát triển, năm 1996 từ các nguồn giảng viên dạy luật của Đại học Kinh tế TPHCM sáp nhập với Đại học Tài chính – Kế toán TPHCM thành lập Bộ môn Luật thuộc Khoa Đại cương trong UEH thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Năm 1998 Bộ môn được nâng lên thành Ban Luật Kinh tế với chức năng giảng dạy các môn Pháp luật đại cương và Luật Kinh tế cho tất cả các hệ đào tạo. Năm 2001, Ban Luật Kinh tế đã được nâng thành Khoa Luật, với tên tiếng Anh là UEH Law school.

Từ năm 2005 Khoa Luật được đào tạo hệ chính quy cấp bằng cử nhân Luật chuyên ngành Luật Kinh doanh. Bên cạnh đó Khoa Luật Kinh tế đào tạo cử nhân luật văn bằng 2 hệ chính quy cho các học viên đã có một bằng đại học với số lượng sinh viên tăng dần qua các năm.

Mục đích của Khoa Luật là trở thành một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy có uy tín ở khu vực phía Nam về chuyên ngành Luật kinh doanh, cung cấp cho xã hội những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng về pháp luật kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường đã hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường quốc tế.

Sứ mệnh của Khoa Luật là đào tạo ra những cử nhân Luật Kinh doanh có kiến thức và kỹ năng hành nghề tư vấn, phát triển và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực hiện chức năng của chuyên gia pháp lý tại các doanh nghiệp, có thể độc lập đưa ra đề xuất giải quyết tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Luật Kinh doanh tốt nghiệp tại Khoa Luật có thể công tác tại khu vực doanh nghiệp, công tác tại hệ thống Tòa án nhân dân, các Trung tâm trọng tài thương mại và các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý. Sinh viên cũng có thể theo học các khóa đào tạo nghề luật sư và hành nghề luật. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng hành nghề luật, Khoa Luật cũng chú trọng đào tạo đạo đức và thái độ của các cử nhân luật tương lai đối với xã hội và cộng đồng.

Tầm nhìn của Khoa Luật là hướng tới xây dựng một ban giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giỏi chuyên môn, thạo ngoại ngữ, có thái độ đóng góp cho cộng đồng và thúc đẩy học kết hợp với hành. Để thực hiện nhiệm vụ, Khoa Luật Kinh tế hợp tác chặt chẽ với các khoa và viện đào tạo của UEH cũng như với các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy luật khác trong khu vực phía Nam và toàn quốc. Nghiên cứu giỏi, hành nghề giỏi sẽ giúp giảng dạy giỏi, từ hệ cử nhân, Khoa Luật sẽ từng bước phát triển đào tạo các bậc sau đại học trong chuyên ngành Luật kinh doanh.