Thông báo Tuyển sinh đào tạo Trình độ Thạc sĩ Luật năm 2014

Từ năm 2014, Khoa Luật trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Luật.

Phân công hướng dẫn thực tập VB2 K14 ĐỢT 1-2014

Danh sách GV hướng dẫn thực tập cho K14 - VB2 Đợt 1 năm 2014.

Phân công hướng dẫn thực tập & Khóa Luật tốt nghiệp K36

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập - viết Khóa luận tốt nghiệp. Lớp Luật Kinh Doanh K36 (06/01/2014 - 07/04/2014)

Buổi thảo luận chuyên đề: "Legal and Economic Differences in Asian and ASEAN Investment Treaty Practice"

Buổi thảo luận chuyên đề về pháp luật đầu tư của ASEAN với sự tham gia của Dr Jurgen Kurtz (University of Melbourne)

Lịch thi vấn đáp K36, K37

Lịch thi vấn đáp các môn LTM-1, LDS-2, LDD, L.SHTT cho K36, K37

Bạn muốn trở thành Sinh viên Luật

Cộng đồng Sinh viên Luật UEH

  • Học tập - Nghiên cứu
  • Đoàn - Hội
  • Kiến tập và Thực hành nghề Luật
  • Website liên kết

 

Chương trình

đào tạo