Luật hành chính – Administrative law

Luật Hành chính (dành cho Ngành luật kinh doanh) là môn học nghiên cứu về tổ chức và vận hành của các cơ quan hành chính, cũng như các phương tiện, công cụ mà các cơ quan này sử dụng trong quản lý xã hội, quản lý hoạt động kinh doanh; mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với đối tượng bị quản lý. Trong môn học, người học sẽ tiếp cận các khái niệm căn bản như: tổ chức cơ quan hành chính, cán bộ công chức; các quyết định hành chính, các loại thủ tục hành chính; vấn đề xử lý vi phạm hành chính, vấn đề khiến nại và khởi kiện vụ án hành chính. Đặc biệt có liên hệ chặt chẽ vào hoạt động kinh doanh – trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu tương ứng.

Đây là môn học trang bị kiến thức lý thuyết (là chủ yếu) và kỹ năng. Người học có thể nắm vững một số kỹ năng cơ bản như: trình tực thủ tục xử lý vụ việc hành chính, khiếu nại và khởi kiện hành chính, và sẽ có những kiến thức có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn.