Hoạt động mừng trung thu 2014

Vẩy chào nhé trung thu dâu yêu.
Vẩy chào nhé áo xanh tình nguyện
Cảm ơn cuộc đời, đã cho tôi biết thế nào là yêu thương.