Khoa Luật UEH chính thức gia nhập tổ chức ASLI (Viện Luật Châu Á)

Viện Luật Châu Á -The Asian Law Institute (ASLI) được thành lập năm 2003, với nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo luật hàng đầu châu Á, cũng như tạo sự kết nối giữa các học giả từ châu Á và phần còn lại của thế giới.

Viện là một liên minh của các cơ sở đào tạo luật, mà dẫn đầu là Khoa Luật, Đại học Quốc gia Singapore, nơi đặt trụ sở chính của Viện. Tiền thân, ASLI được thành lập từ 16 thành viên sáng lập bao gồm những cơ sở đào tạo Luật danh tiếng nhất toàn châu Á.

Hàng năm, tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), đều có những hội thảo tập trung vào các khía cạnh của pháp luật Châu Á, ngoài ra, ASLI đang sở hữu những tạp chí hàng đầu chuyên ngành luật học, như Asian Journal of Comaparative Law (Scopus). Với tư cách thành viên của ASLI, các trường hàng năm đều có quyền cử giảng viên của mình tập huấn các khóa đào tạo ở NUS

Việt Nam đã có hai thành viên của ASLI, Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Luật UEH chính thức trở thành thành viên của ASLI theo thư chấp thuận của ASLI từ ngày 2/11/2017, thời điểm tính tư cách thành viên là 30/5/2017

Việc gia nhập ASLI của UEH Law School, không ngoài mục đích đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, công nhận đạt chuẩn đối với chương trình cử nhân Luật kinh doanh quốc tế (LLB International business law, partially taught in English) sẽ chính thức tuyển sinh vào năm 2018.