Thầy Phạm Duy Nghĩa được chọn làm thành viên Hội đồng tư vấn án lệ quốc gia

Xin chúc mừng PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa

Cùng với 11 thành viên khác, Hội đồng tư vấn án lệ quốc gia được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-TANDTC

Theo đó, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, cùng với PGS.TS Đỗ Văn Đại thuộc trường Đại học Luật TPHCM là hai đại diện là giáo sư từ các trường đại học có đào tạo Luật. Đây thật sự là một vinh hạnh cho tập thể giảng viên và sinh viên Khoa Luật UEH.

Xem danh sách đầy đủ các thành viên hội đồng tại link

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le//17075/thay-do-van-dai-pham-duy-nghia-lam-thanh-vien-hoi-dong-tu-van-an-le#