TPP và cải cách thể chế tại Việt Nam

Ngày 04/02/2016, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết, đánh dấu cột mốc kết thúc quá trình đàm phán của 12 quốc gia thành viên trong nhiều năm. Đây được xem như là một thành tựu mang tính lịch sử trong bối cảnh các trung tâm kinh tế lớn đang dần hình thành và lớn mạnh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hiệp định TPP được xem như là một văn kiện nhằm mục đích giúp đỡ các thành viên cùng hướng đến một chuẩn mực chung về kinh tế – chính sách, đồng thời cũng yêu cầu sự nỗ lực thay đổi trong nội tại các quốc gia. Mặc dù TPP chính thức có hiệu lực từ 2018, áp lực cải cách nền kinh tế đang dần xuất hiện ở Việt Nam đứng từ góc độ nhà nước, doanh nghiệp. Cải cách nền kinh tế luôn phải bắt đầu từ cải cách thể chế làm tiền đề cho nền kinh tế đó. Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu những đổi thay mà Việt Nam đang tiến hành để hiện thực hóa khát vọng TPP, Khoa Luật Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên môn với chủ đề:

TPP VÀ CẢI CÁCH THỂ CHẾ Ở VIỆT NAM

Báo cáo viên: PGS.TS PHẠM DUY NGHĨA.

Thời gian: 11h00 – 12h30, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Vp Khoa Luật – P. A107 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q3.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà nghiên cứu và học viên cao học quan tâm tham dự.