Thạc sĩ Luật kinh tế - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

A. THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Mục tiêu của Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn, hướng tới phục vụ nhu cầu về dịch vụ pháp lý, đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp.

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ Luật kinh tế tại Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cần đạt được 10 mục tiêu về chất lượng (chuẩn đầu ra) như sau:

Phẩm chất về trí tuệ, kiến thức (Intellectual Attributes):

 • Suy nghĩ độc lập: Có năng lực sáng tạo, năng lực phản biện ở mức độ nhất định.
 • Phân tích và đánh giá: Có năng lực phân tích các vấn đề pháp luật, có năng lực đánh giá các lựa chọn và giải pháp cũng như các quan điểm khác nhau, để lựa chọn và thực hiện các quyết định đã chọn
 • Kỹ năng giao tiếp nói và viết: Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết cần thiết cho hành nghề pháp luật kinh doanh.
 • Kỹ năng nghiên cứu pháp luật và tin học: Thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật.

Phẩm chất chuyên môn, chuyên nghiệp (Professional Attributes):

 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật công ty, luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ và luật tài sản. Có kiến thức tiếng Anh đủ tốt để đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo [[1]].
 • Học suốt đời: Có năng lực liên tục cập nhật thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình hành nghề luật.
 • Đạo đức: Có năng lực trân trọng và khuyến khích tính trung thực, chịu trách nhiệm và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Phẩm chất cá nhân (Personal Attributes):

 • Quản lý công việc: Có các năng lực quản lý công việc cá nhân và tập thể.
 • Hiểu biết về đa dạng văn hóa và môi trường làm việc toàn cầu: Có hiểu biết về môi trường đa dạng văn hóa và năng lực làm việc trong bối cảnh toàn cầu.
 • Phục vụ công bằng xã hội: Hiểu biết và chấp nhận tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân cũng như có năng lực yêu cầu thực hiện các quyền căn bản của cá nhân và cộng đồng.

Yêu cầu đối với người dự tuyển và trúng tuyển

Đối tượng dự tuyển sinh trước hết bao gồm thí sinh đã có một bằng cử nhân trong lĩnh vực Luật, bao gồm các ngành luật kinh tế, dân sự, hình sự, quốc tế, lý luận chung về nhà nước và pháp luật và kinh doanh. Đối với các ứng viên chưa có bằng cử nhân luật, song đã có một bằng cử nhân trong các ngành gần và liên quan như cảnh sát, an ninh, học viện quan hệ quốc tế, cử nhân hành chính, các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính và quản trị kinh doanh và các khối ngành khoa học xã hội bao gồm cử nhân báo chí, triết học. Các thí sinh này phải tích lũy đủ tín chỉ các học phần về luật do khoa quy định trước khi tham gia tuyển sinh.

Các môn thi tuyển sinh bao gồm môn cơ bản: Luật dân sự, môn cơ sở của ngành: Luật thương mại và môn Ngoại ngữ.

Điều kiện tốt nghiệp

Học viên tuân thủ các quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo sau đại học, sau khi tích lũy đủ 53 tín chỉ, bao gồm 43 tín chỉ cho các học phần tự chọn và bắt buộc, đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ và bảo vệ thành công một Luật văn tốt nghiệp (10 tín chỉ) sẽ được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Luật kinh tế.

Khái quát chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo

Toàn bộ chương trình gồm 60 tín chỉ được chia thành: Phần kiến thức chung gồm 20; Phần kiến thức chuyên ngành gồm 28 tín chỉ. Phần Luận văn tốt nghiệp gồm 12 tín chỉ, tuân thủ Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành. Việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp tuân theo các quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian đào tạo cho chương trình không tập trung gồm 02 năm, mỗi năm được chia thành 02 học kỳ, sự phân bổ kiến thức trong các học kỳ như sau:

 

B. THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HƯỚNG ỨNG DỤNG

 1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu tổng quát của Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ứng dụng tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là đào tạo ra những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật kinh tế để hành nghề tư vấn pháp lý, góp phần phát triển và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, phê duyệt hồ sơ có thể độc lập đưa ra đề xuất giải quyết tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ góp phần giải quyết tranh chấp kinh doanh. Người học cũng được trang bị kiến thức pháp luật trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng hành nghề luật, Chương trình đào tạo thạc sĩ Luật kinh tế ứng dụng cũng quan tâm đào tạo đạo đức và thái độ của các chuyên gia luật tương lai đối với xã hội và cộng đồng.

Thạc sĩ Luật kinh tế ứng dụng tốt nghiệp tại Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có thể công tác tại khu vực doanh nghiệp, tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến pháp luật kinh tế và hệ thống Tòa án nhân dân, tại các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý khác.

 1. Thời gian đào tạo: 1,5 năm, hình thức không tập trung
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 45 tín chỉ
 3. Đối tượng tuyển sinh: đối tượng tuyển sinh là các học viên đã có bằng cử nhân luật học hoặc có một bằng cử nhân trong các ngành gần hoặc có liên quan phù hợp đối với Luật kinh tế.
 • Đối tượng d tuyn không phi b sung kiến thc: Bao gồm người đã tốt nghiệp đại học ngành luật, luật kinh tế, luật kinh doanh, luật dân sự, luật tài chính-ngân hàng, luật quốc tế từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay tại chứ
 • Đối tượng d tuyn phi b sung kiến thc: Bao gồm người đã tốt nghiệp đại học các ngành: cảnh sát, an ninh, học viện quan hệ quốc tế, cử nhân hành chính, cử nhân quản lý nhà nước, các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính và quản trị kinh doanh và các khối ngành khoa học xã hội bao gồm cử nhân báo chí, triết học, quản lý xã hội, tâm lý học, xã hội học.
 • Luận văn thạc sĩ ứng dụng, khác thạc sĩ nghiên cứu ở 4 điểm:
  1. – Đề tài phải gắn với địa phương, đơn vị, tổ chức cụ thể;
  2. – Giải pháp pháp hướng tới địa phương, đơn vị, tổ chức cụ thể;
  3. – Khuyến khích, nhưng không bắt buộc phải có phần tổng quan tình hình nghiên cứu;
  4. – Độ dài chỉ cần tối thiểu 40 trang theo tiêu chuẩn font size, giãn dòng của Template kèm theo.

C. Các giảng viên cơ hữu phụ trách giảng dạy Cao học Luật kinh tế:

TS Lê Văn Hưng

TS Lê Văn Hưng có bằng Tiến sĩ luật học, chuyên ngành Luật kinh tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và bằng thạc sĩ luật học của Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện KHoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Ông Lê Văn Hưng là giảng viên chính, giảng dạy các môn học: Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật cạnh tranh. Trong chương trình cao học, TS Lê Văn Hưng phụ trách môn học Luật sở hữu trí tuệ, Luật công ty, Phương pháp nghiên cứu luật và Luật hợp đồng.

 

PGS TS Phạm Duy Nghĩa

PGS TS Phạm Duy Nghĩa là giảng viên chính, giảng dạy các môn: Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Phân tích kinh tế của pháp luật và Quản trị nhà nước. Ông Nghĩa có bằng Tiến sĩ luật, chuyên ngành Luật kinh tế (năm 1991) của Trường Tổng hợp Leipzig (CHLB Đức), được phong PGS năm 2004. Giảng dạy chính môn Phương pháp nghiên cứu luật và Quản trị công ty.

 

PGS.TS Võ Trí Hảo

PGS. TS Võ Trí Hảo tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp tiến sĩ Luật tại Đại học Tự do Berlin CHLB Đức. Chuyên môn chính tập trung vào các lĩnh vực Luật hiến pháp, Luật hành chính, Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật; giảng dạy chính môn Luật và Phát triển và Luật kinh doanh so sánh.

 

TS Hoàng Thị Thanh Thủy

TS Hoàng Thị Thanh Thủy tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ luật học tại Đại học Postdam, CHLB Đức. Bà Thủy phụ trách giảng dạy môn Luật thương mại quốc tế.

 

TS Nguyễn Thị Kim Vinh

TS Nguyễn Thị Kim Vinh tốt nghiệp cử nhân Luật tại Leipzig (CHDC Đức), tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ luật học chuyên ngành Luật kinh tế tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Bà Vinh phụ trách giảng dạy môn Giải quyết tranh chấp kinh doanh.

 

GS TS Nguyễn Đông Phong

GS TS Nguyễn Đông Phong phụ trách giảng dạy các khía cạnh thương mại và luật pháp liên quan đến thương mại quốc tế.

 

GS TS Võ Thanh Thu

GS TS Võ Thanh Thu phụ trách giảng dạy các khía cạnh thương mại và luật pháp liên quan đến thương mại quốc tế.

 

TS Nguyễn Hữu Lam

TS Nguyễn Hữu Lam tốt nghiệp tiến sĩ năm 2002 tại Đại học Texas Hoa Kỳ, tham gia phụ trách giảng dạy các khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 

PGS TS Sử Đình Thành

PGS TS Sử Đình Thành tham gia phụ trách giảng dạy các khía cạnh tài chính công và luật pháp liên quan đến tài chính công và phát triển.

 

TS Trần Huỳnh Thanh Nghị

TS Trần Huỳnh Thanh Nghị tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ông bảo vệ thành công luận án TS tại Đại học Luật TPHCM. Chuyên môn chính tập trung vào các lĩnh vực tổ chức, thành lập, quản lý công ty, Luật thương mại. Phụ trách giảng dạy chính môn Luật công ty và Luật đầu tư và kinh doanh bất động sản.

 

TS Dương Kim Thế Nguyên

Ths Dương Kim Thế Nguyên tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên đề phá sản. Chuyên môn chính tập trung vào các lĩnh vực Luật tài sản, Luật ngân hàng và tổ chức tín dụng, Luật phá sản. Phụ trách giảng dạy môn Luật tài sản và Luật phá sản.

 

TS Trần Vân Long

TS Trần Vân Long tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ của mình tại Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản), lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chính bao gồm: Luật so sánh, Luật thương mại quốc tế.

 

TS Nguyễn Thị Anh

TS Nguyễn Thị Anh tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cô có bằng Tiến sĩ do Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản cấp. Lĩnh vực chuyên môn: Luật môi trường, Luật đất đai

Một số kinh nghiệm cần lưu ý trước khi bảo vệ luận văn cao học UEH LLM