Thông báo kỳ thi Tuyển sinh Cao học Luật Khóa 1 – 2014

Kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật – UEH sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/08/2014.Kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật – UEH sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/08/2014.

  • Sáng 16/08 thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi.
  • Chiều 16/08 thi môn Luật dân sự (180 phút, hình thức thi tự luận).
  • Sáng 17/08 thi môn Luật thương mại (180 phút, hình thức thi tự luận).
  • Chiều 17/08 thi môn Anh văn.

Nhà trường sẽ cung cấp văn bản pháp luật cần cho hai môn thi Luật dân sự và Luật thương mại, học viên không được sử dụng tài liệu (ngoài những văn bản pháp luật do Nhà trường cung cấp).
Thời gian công bố kết quả dự kiến là 05/09/2014.