Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp VB2 K19B và VB1 K41 chính quy

Các anh chị sinh viên chính quy VB1 và VB2 LKD thân mến

Danh sách hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho đợt thực tập tốt nghiệp sắp tới theo file dưới đây

VB1 K41, từ 2/1/2019 đến 24/3/2019

VB2 K19B, từ 3/12/2018 đến 10/3/2019

Các anh chị vui lòng liên hệ với giảng viên hướng dẫn của mình để sớm trao đổi về đề tài và hoàn thành khóa luận đúng thời hạn.

Chúc anh chị thành công