Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp VB2 K21 Luật kinh doanh

Các anh chị sinh viên văn bằng 2 Luật kinh doanh K21 thân mến,

Sắp tới, từ 4 tháng 1, là 10 tuần các anh chị tập trung làm khóa luận tốt nghiệp, theo thông báo dưới đây từ Phòng đào tạo:

Và đây là danh sách phân công giảng viên hướng dẫn, có email của thầy cô kèm theo

Danh sách phân công giảng viên cho những sinh viên đăng ký bổ sung

Các anh chị chú ý quy chế chấm khóa luận năm nay có sự thay đổi, mẫu template cũng có sự thay đổi, xin vui lòng truy cập trang http://law.ueh.edu.vn/bieu-mau/ để cập nhật.

Xin vui lòng liên hệ giảng viên hướng dẫn để khởi sự việc viết khóa luận,

Chúc các anh chị thành công