Danh sách phân công GVHD K2019 VB2 TP1 (thực tập từ 21/12/2020 đến 3/4/2021)

Các anh chị sinh viên thân mến

K2019 VB2 TP1 chuẩn bị vào đợt thực tập viết khóa luận tốt nghiệp, theo kế hoạch kèm theo đây

Dưới đây là danh sách phân công giảng viên hướng dẫn cho đợt thực tập sắp tới, được phân công ưu tiên theo nguyện vọng của sinh viên.

Anh chị vui lòng liên hệ giảng viên hướng dẫn qua email để tiến hành viết khóa luận, và xem kỹ hướng dẫn viết khóa luận tại http://law.ueh.edu.vn/bieu-mau/

Chúc anh chị thành công.