Khoa Luật chính thức mở chuyên ngành mới: Luật kinh doanh quốc tế (LLB International business law)

Từ mùa tuyển sinh 2018, Khoa Luật trường Đại học Kinh tế TPHCM chính thức tuyển sinh chuyên ngành mới: Cử nhân Luật kinh doanh quốc tế (LLB International Business law) Mã số: 7380101.

Ý tưởng phác thảo dựa trên Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế của Bộ Tư pháp, nhằm triển khai thực hiện Quyết định 123/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó LLB International Business Law của UEH được xây dựng mang tính thực tiễn, hướng đến đào tạo chuyên viên pháp lý có chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu và logistic. Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo Chương trình đào tạo cử nhân luật quốc tế của Trường Đại học Leeds của Anh Quốc (LLB with International legal studies). Chương trình đặt trọng tâm ở khía cạnh Luật kinh doanh quốc tế lĩnh vực tư (hợp đồng thương mại quốc tế, các vấn đề về xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế và vận chuyển quốc tế).

Mô tả sơ bộ Chương trình đào tạo: Chương trình Luật kinh doanh quốc tế được thiết kế theo học chế tín chỉ, gồm 125 tín chỉ, đào tạo 4 năm (8 học kỳ), với 40 môn học (bao gồm cả khóa luận tốt nghiệp), mỗi môn có thời lượng từ 02-03 tín chỉ, và một Khóa luận tốt nghiệp 10 tín chỉ . Hình thức đào tạo chính quy toàn thời gian.

Quy mô tuyển sinh: 50 sinh viên, xét tuyển khối D01 với tổ hợp Toán- Ngữ văn và Anh văn.

Thông tin chi tiết về chương trình, tham khảo cổng tuyển sinh UEH tại: http://online.ueh.edu.vn/Default.aspx