Thông báo Archive - Page 3 of 3 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

30Tue 2017

Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử

Trân trọng thông báo đến Giảng viên và sinh viên Khoa Luật
Hiện nay, cơ sở dữ liệu điện tử của UEH đã không ngừng được cập nhật và hiện đại hóa. Các CSDL điện tử hiện nay có thể truy