Thông báo Archive - Page 3 of 3 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

30Tue 2017

Phân công hướng dẫn thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp K39-Chính quy chuyên ngành Luật Kinh doanh

Các bạn sinh viên chính quy K39 chuyên ngành Luật Kinh doanh thân mến
Đợt thực tập sắp tới của các bạn sẽ kéo dài từ 02/01 đến 26/03/2017/
Các bạn vui lòng xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn

30Tue 2017

Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử

Trân trọng thông báo đến Giảng viên và sinh viên Khoa Luật
Hiện nay, cơ sở dữ liệu điện tử của UEH đã không ngừng được cập nhật và hiện đại hóa. Các CSDL điện tử hiện nay có thể truy