Phân công hướng dẫn thực tập K19VB2 và K42CQ

Các anh chị sinh viên văn bằng 2 khóa 19 và chính quy khóa 42 thân mến
Sắp tới là đợt thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 29/7 đến 6/10/2019, Khoa Luật đã có danh sách phân công giảng viên hướng dẫn theo các file kèm theo dưới đây.
Mong các anh chị liên hệ với giảng viên hướng dẫn sớm nhất để hoàn thành tốt khóa luận của mình.
Chúc các anh chị thành công.
1. KHOA LUAT – VB2 – PHAN CONG HDTT (k19B VB2 LA – 082019)

2. KHOA LUAT – (CQ) – PHAN CONG HDTT (K42 LA – 2019)