Phân công hướng dẫn thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp cho chuyên ngành LKD Khóa 39 đại học chính quy

Các bạn sinh viên khóa 39 lưu ý

Đợt thực tập tới đây kéo dài trong 10 tuần (31/7/2017 đến 08/10/2017). Những việc các bạn cần làm sau khi có thông báo này là:

  1. Liên hệ qua email với GVHD về việc xác nhận thực tập
  2. Đọc thật kỹ Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp của năm 2017 tại mục Biểu mẫu http://law.ueh.edu.vn/bieu-mau/. Lưu ý: Quy định về viết khóa luận mỗi năm đều có những điều chỉnh, vì vậy phải đọc kỹđể thực hiện cho đúng theo yêu cầu.
  3. Liên hệ với GVHD hoặc thư ký khoa để lấy giấy giới thiệu đơn vị thực tập, lấy dấu xác nhận đồng ý tiếp nhận thực tập sinh của cơ quan thực tập, và nộp lại về khoa (hoặc nộp cho GVHD) giấy giới thiệu có xác nhận của cơ quan thực tập. Mẫu giấy giới thiệu như trong file hướng dẫn.
  4. Khi viết khóa luận, tốt nhất hãy sử dụng mẫu template viết khóa luậncho sinh viên đại học chính quy, download từ trang Biểu mẫu, để tránh việc bị trừ điểm hình thức.

Danh sách phân công dưới đây có sẵn email của các GVHD. Chúc các bạn hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp của mình.

KHOA LUAT – PHAN CONG HDTT (CQ K39- 072017