Thông báo v/v họp nhóm thực tập tốt nghiệp VB2K18 do cô Nguyễn Triều Hoa và cô Nguyễn Khánh Phương hướng dẫn

Các bạn sinh viên VB2K18 chuyên ngành Luật kinh doanh do cô Nguyễn Triều Hoa và cô Nguyễn Khánh Phương đồng hướng dẫn, sẽ có lịch gặp với giảng viên hướng dẫn (lần 1) như sau:

Thời gian: 17h30 ngày thứ sáu 21/07/2017

Địa điểm: VP Khoa Luật A107, 59C Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

Danh sách sinh viên được phân công giảng viên hướng dẫn ở link: http://law.ueh.edu.vn/thongbao/phan-cong-huong-dan-thuc-tap-va-viet-khoa-luan-tot-nghiep-cho-chuyen-nganh-lkd-vb2-k-18/