Tuyển sinh thạc sĩ luật kinh tế tại Bình Dương- Tháng 6 2018

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ luật tại Bình Dương

Căn cứ Thông báo số 663/TB-DHKT-VSDH của trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật kinh tế (hướng ứng dụng) theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm, hình thức đào tạo không tập trung: chỉ học vào thứ bảy và chủ nhật

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 học viên

Thời hạn đăng ký dự thi: Đến hết ngày 22/06/2018, đăng ký tại Đại học Bình Dương

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem toàn văn thông báo dưới đây