Tuyển sinh Thạc sĩ Luật ứng dụng tại Ninh Thuận 2018

Trường Đại học Kinh tế TPHCM trân trọng thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ luật theo yêu cầu, đào tạo tại Ninh Thuận năm 2018.

Thông tin chi tiết tuyển sinh tại thông báo tuyển sinh kèm theo đây: