Previous slide
Next slide

Khoa Luật - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

“Khoa Luật – UEH một trong 11 khoa và viện đào tạo của Đại học Kinh tế TPHCM (viết tắt là UEH), một trường đại học có uy tín của Việt Nam được thành lập từ năm 1976 trên khuôn viên và các cơ sở cũ của Luật khoa Đại học Sài Gòn trước đây. Năm 2001, Ban Luật Kinh tế đã được nâng thành Khoa Luật Kinh tế UEH, và ngày nay là Khoa Luật với tên tiếng Anh là UEH Law school.”

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sứ mệnh của Khoa Luật là đào tạo ra những cử nhân Luật Kinh doanh có kiến thức và kỹ năng hành nghề tư vấn, phát triển và quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, thực hiện chức năng của chuyên gia pháp lý tại các doanh nghiệp, có thể độc lập đưa ra đề xuất giải quyết tình huống pháp lý trong kinh doanh, nắm vững các thao tác nghiệp vụ khi doanh nghiệp tham gia vào các vụ tố tụng phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

0

BÀI BÁO QUỐC TẾ

0

TOP 1 NCKH

1000

SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP

0 +

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Ganas69 Uber77 Gacor77