028.38221709

Dương Kim Thế Nguyên

Ngày tháng năm sinh: 12/08/1974

Chức danh: : Trưởng khoa- Trưởng bộ môn Luật và phát triển

Thâm niên giảng dạy: Từ 1998 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh (Luật Đầu tư, Luật ngân hàng- chứng khoán); Luật đất đai, Luật Tài sản, Luật kinh doanh bất động sản

Đề tài NCKH (đã nghiệm thu):

 1. Tên đề tài: Chế độ pháp lý về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của Nhà nước – Đề tài cấp trường – Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2010 Mã số: CS-2010-05, đã nghiệm thu  ngày 29/12/2010
 2. Tên đề tài: Thực trạng quản lý kinh doanh hàng đa cấp tại TP. Hồ Chí Minh và hướng hoàn thiện – Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2009 Đề tài nghiên cứu cấp trường Mã số: CS-2009-18, đã nghiệm thu  ngày 06/04/2011
 3. Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế và chính sách pháp lý tăng cường thu hút đầu tư vào các khu chế xuất và khu công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường – Đại học Cần Thơ – 2003
 4. Tên đề tài: Địa vị pháp lý của hộ kinh doanh cá thể trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường – Đại học Cần Thơ – 2001.

Giáo trình, sách đã công bố:

 1.  Giáo trình chuẩn cấp Trường (số lượng, tên giáo trình): (viết chung 3 giáo trình)
 • Giáo trình Luật Đất đai, Đại học kinh tế TP. HCM, Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM, 2012
 • Giáo trình Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. HCM, Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM, 2014
 • Giáo trình Luật Lao động, Đại học kinh tế – Luật, đại học quốc gia TP. HCM, NXB Đại học quốc gia TP. HCM 2017.
 1.  Giáo trình chuẩn cấp Khoa (số lượng, tên giáo trình): 5 (viết riêng)
 • Giáo trình Luật Thương mại 1 (Pháp luật về thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ ) – Trường Đại học Cần Thơ – nghiệm thu 2006
 • Giáo trình Luật Thương mại cơ bản (dành cho sinh viên khối ngành kinh tế)  – trường Đại học Cần Thơ – Nghiệm thu 2006
 • Giáo trình Luật Thương mại 2 (Pháp luật về doanh nghiệp ) – Trường Đại học Cần Thơ – nghiệm thu 2004
 • Giáo trình Luật Thương mại 3 (Pháp luật về phá sản và giải quyết tranh chấp ) – Đại học Cần Thơ – nghiệm thu 2004
 • Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Đại học Cần Thơ – nghiệm thu 2001.
 1. Tập bài giảng (2 viết riêng)
 • Bài giảng Luật du lịch, Trường Đại học Cần Thơ 2006
 • Bài giảng pháp luật về xuất nhập khẩu, Trường Đại học Cần Thơ 2005

BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

 1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 1/2016, Trang 51-59
 2. Biện pháp kiểm soát đặc biệt với việc xử lý các TCTD mất khả năng thanh toán, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 3/2014, Trang 43-51.
 3. Giải quyết phá sản ngân hàng thương mại theo pháp luật một số nước, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7/2014, Trang 60-66.
 4. Quy định đặc thù trong phá sản các TCTD, Tạp chí luật học số 6/2014, Trang 33-39, 47.
 5. Cơ sở của các quy định riêng về phá sản các TCTD, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5/2014, trang 23-31.
 6. Quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các TCTD, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1/2014, trang 44-51.
 7. Quản tài viên trong Luật Phá sản các nước – kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí toà án nhân dân số 6 tháng 3/2014, trang 8-10, 16.
 8. Kiểm soát đặc biệt trong phòng ngừa tình trạng mất khả năng thanh toán của các TCTD, Tạp chí Quản lý Nhà nước số 223 tháng 8/2014, trang 70-74.
 9. Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại, Tạp chí dân chủ và pháp luật số 11/2016, trang 39-42,51.
 10. Khái niệm phá sản, thủ tục phá sản và những liên hệ đến Luật Phá sản 2014, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 24/2016, trang 34-44
 11. Luật quản lý thuế dưới góc nhìn của người nộp thuế, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12 (tháng 6 năm 2012), trang 34-36, 41.
 12. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 4 tháng 2/2009, trang 52-54.
 13. Vài nét về vấn đề tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong Bộ luật thương mại Pháp, Tạp chí Toà án nhân dân, số 18/2008, tr. 45 – 46
 14. Hợp đồng bảo lãnh trong trong trường hợp các bên tham gia bị phá sản, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ 4/2005, trang 211-215.

THAM LUẬN HỘI THẢO

 1. Một số vấn đề pháP lý về mua bán sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng, Hội thảo “Khía cạnh pháp lý trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp” tại Khoa luật Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, ngày 8/10/2010.
 2. Sở hữu đất đi theo Hiến Pháp 1992 – từ quy định đến thực tiễn và một vài kiến nghị sửa đồi, Hội thảo “Sửa đổi bổ sung Hiến Pháp 1992: sở hữu toàn dân, sở hữu đất đi và thành phần kinh tế” do CIEM phối hợp với Đại học Kinh tế Tp.HCM tổ chức ngày 27/12/2012,
 3. hợp tác công tư, thỏa thuận tại Việt Nam – góc nhìn từ luật đất đai.Trang 66-72, Tọa đàm “các hình thức hợp tác của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân”, Khoa luật Đại học Kinh tế TP. HCM, Ngày 27/10/2012.
 4. Khuông khổ pháp lý cho sự tham gia của người dân vào bảo vệ môi trường và vấn đề giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học “tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa”, Trường đại học Kinh tế TP. HCM, NXB Kinh tế TP. HCM 2013, trang 76-82.
 5. Mấy ý kiến về đào tạo Văn bằng 2 Ngành Luật tại khoa luật UEH, Tọa đàm về chiến lược phát triển khoa luật UEH, Vũng Tàu 19-20/12/2015
 6. Thực tiễn giảng dạy luật tài sản cho hệ cao học, Hội thảo Đánh giá thực hiện chương trình tiên tiến Khoa luật UEH ngày 8/5/2017, trang 8-11

Reviews