028.38221709

Huỳnh Thiên Tứ

Ngày tháng năm sinh: 11/11/1996

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy:

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm:

Bài viết đã công bố:
  1. Tu Huynh, “Applying the Notice-Take Down rule on the Protection of Copyrights on E-Commerce Platforms”, (2020), ICBF Conference Proceedings, 10/2020.

Ngoại ngữ: 

Tiếng Anh : TOEIC (935)

Tiếng Trung: HSK 6, TOCFL 6

Tiếng Hàn giao tiếp

Reviews