028.38221709

Lê Hưng Long

Ngày tháng năm sinh: 1987

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy:

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật Quốc tế

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế

Các đề tài đã thực hiện:

Đề tài cấp trường 2013:

  • Chủ nhiệm đề tài:
  1. Vietnam and New York Convention 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Comparison research (đã nghiệm thu)

Đề tài cấp Bộ 2014:

  • Thành viên:
  1. Nghiên cứu biên soạn và đưa vào giảng dạy Giáo trình Sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng trong cả nước

Các bài viết khác:

  1. Sách chuyên khảo: Mô hình tổ chức và hoạt động của hội đồng hiến pháp ở một số nước trên thế giới, NXB Chính trị quốc gia, 2013 (Chương II – viết cùng TS. Võ Trí Hảo)

Reviews