028.38221709

Lê Thùy Khanh

Ngày tháng năm sinh: 1995

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: Từ 2020

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm:

Thạc sĩ Luật Quốc tế – Trường TLBU, Hàn Quốc

Bài viết:

  1. Mô hình tòa án điện tử ở của các nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam (2020), Tạp chí Tòa án số 20/2020
  2. Cải cách về dấu doanh nghiệp dưới góc nhìn quản lý hành chính (2020), Tham luận tại hội thảo Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Đại học Kinh tế TPHCM.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh: C1

Tiếng Hàn: Topik 5

Tiếng Trung: HSK 3

Reviews