028.38221709

Lê Văn Hưng

Ngày tháng năm sinh: 15/01/1954

Chức danh: : Sáng lập khoa, Giảng viên cao cấp, NGƯT

Thâm niên giảng dạy: Từ 1980 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật doanh nghiệp, Luật sở hữu trí tuệ

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên SK,GP, ĐT NCKH, GT, sách…

Nghiệm thu năm

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

I. Đề tài NCKH

1

Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: Các giải pháp cơ bản để hoàn thiện hoạt động QLNN đối với DNNN tại TP. HCM (MS: CS 2002-10)

 

2003

Cơ sở

Tốt

2

Chủ nhiệm đề tài trọng điểm cấp Bộ: Biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy về Sở hữu trí tuệ cho các trường đại học thuộc lĩnh vực khoa học kinh tế.

 

2010

Cấp bộ

Xuất sắc

3

Thành viên đề tài cho Tập đoàn VRG: Xây dựng các giải pháp về quản lý tổ chức và quản lý tài chính khi chuyển đổi từ TCT Cao su VN sang Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- CQQL: Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển.

 

2009

Cơ sở

Tốt

II. Giáo trình, sách chuyên khảo, các bài báo đã đăng (trên tạp chí)

Năm

XB

NXB

1

Giáo trình Luật Kinh tế 2012 (chủ biên)

 

2012

NXB Kinh tế TP.HCM

2

Giáo trình Luật Kinh tế 2007 (chủ biên)

NXB ĐHQG TP. HCM

3

Giáo trình Luật Doanh nghiệp (chủ biên)

 

2001

NXB Thống kê

4

Giáo trình Pháp luật đại cương (chủ biên)

 

1999

NXB Thống kê

5

Giáo trình Luật Kinh tế

1997

NXB Tài chính

6

Chuyên khảo: Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực kinh tế (chủ biên)

2010

Đề tài cấp Bộ

7

Cần có các quy định cho doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện Luật Cạnh tranh

 

11/2002

Tạp chí Cộng Sản số 32

8

Doanh nghiệp nhà nước với việc thực hiện Nghị định 63/2001/NĐ-CP

 

06/2002

Tạp chí Khoa học Chính trị

9

Chuyển DNNN thành công ty TNHH một thành viên – những khía cạnh pháp lý

 

8/2002

Tạp chí Phát triển Kinh tế ĐH KT TP. HCM

10

Những điều cần biết về luật pháp trong quá trình hội nhập WTO của doanh nghiệp và các nhà quản lý Việt Nam. Sách: Kinh tế VN – Hội nhập & Phát triển bền vững (GS.TS Hồ Đức Hùng chủ biên)

 

2007

NXB Thông Tấn

11

Hội nhập WTO và vấn đề tiếp cận pháp luật một số cam kết thương mại của Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam.

 

10/2007

NXB Tổng Hợp TP. HCM

12

Những khía cạnh pháp lý của Tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam

 

3/2009

Tạp chí Phát triển Kinh tế ĐH KT TP. HCM

13

Kỷ yếu 35 năm NCKH của ĐHKT TP.HCM (1976-2011)

10/2011

NXB Kinh tế TP.HCM

 

SỐ HV CAO HỌC HƯỚNG DẪN THÀNH CÔNG:

STT

Họ & tên học viên

Tên đề tài

Năm bảo vệ

Ghi chú

1 Dương Mỹ An Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp trong tổng công ty nhà nước theo mô hình công ty mẹ – công ty con 2006
2 Lữ Lâm Uyên Thực hiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh Việt Nam 2006
3 Võ Tá Trần Nam Pháp luật về đánh giá hồ sơ dự thầu

 

2010
4 Lý Đăng Thư

 

Kiểm soát giao dịch tư lợi của người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp 2005 2011
5 Lin Vĩ Tuấn

 

Các biện pháp pháp lý về hạn chế đầu cơ trong thị trường bất động sản 2012
6 Huỳnh Thị Ngọc Xuân

 

Quyền tiếp cận quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án nhà ở thương mại 2012
7 Nghiêm thị Như Hoa Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng trong kinh doanh bất động sản 2012
8 Đặng thị Thủy Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh nhà ở 2012
9 Phạm thị Mỹ Vân Pháp luật về hoạt động Thẩm định giá bất động sản 2012

Reviews