028.38221709

Lữ Lâm Uyên

Ngày tháng năm sinh: 1978

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: từ năm 2007 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật Quốc tế

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật Cạnh tranh, Tư pháp quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, Luật bảo vệ người tiêu dùng

Tiến sĩ Luật học, Đại học Macquarie, Australia

Giáo trình, sách đã công bố:

Bùi Xuân Hải, Trần Huỳnh Thanh Nghị, Lữ Lâm Uyên, Nguyễn Việt Khoa (2011), Pháp luật đại cương, NXB Phương Đông, 2011.

Nguyễn Văn Hùng, Lữ Lâm Uyên (2014), Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo phán quyết của tòa án, NXB Kinh tế, 2014.

Bài báo đã công bố:

Lữ Lâm Uyên (2012), Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp nhìn từ Luật cạnh tranh, Doanh nhân và Pháp luật số 21(98).

Lữ Lâm Uyên (2012), Quảng cáo so sánh và quyền tự do kinh doanh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 26.20129 (1.123).

Lữ Lâm Uyên (2013), Cạnh tranh truyền hình không đơn giản như nước giải khát, Doanh nhân và Pháp luật số 37 (130).

Lữ Lâm Uyên (2013), Bảo vệ người tiêu dùng trong hợp đồng dịch vụ công độc quyền, Doanh nhân và Pháp luật số 11(117).

Lữ Lâm Uyên (2014), Bảo vệ người tiêu dùng- Một nửa quyền có phải là quyền? Sài Gòn Tiếp Thị số 05 (Bộ mới).

Lữ Lâm Uyên (2014), Thẩm quyền thực thi Luật cạnh tranh theo Luật cạnh tranh Việt Nam, Phát triển Kinh tế số 287.

Lam Uyen Lu (2020), Characteristics and Legal Theory of Consumer Protection in Australia, Journal of Consumer & Commercial Law (Volume 23, No.3, Spring 2020).

 

Hội thảo khoa học:

Lữ Lâm Uyên (2015), Một vài bất cập cơ bản của quy định bảo vệ quyền tác giả tại Việt Nam, Hội thảo Luật sở hữu trí tuệ lần thứ 12 tổ chức bởi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Geneva, Thụy Sĩ (15 -26 June 2015).

Lữ Lâm Uyên (2016), Quyền thông tin của người tiêu dùng theo Luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hội thảo Nghiên cứu sinh: “Nghiên cứu và đề xuất: Những thay đổi pháp lý tại Việt Nam”, Trường Luật Melbourne, Australia (16 Aug 2016).

Lu Lam Uyen (2018), Consumer’s right to information – Equilibrium or Opportunity?, Teaching Consumer Law Conference, The Center for Consumer Law -University of Houston Law Center, Santa Fe, New Mexico, USA (18-19 May 2018)

Lu Lam Uyen (2018), Post-modernism, Buddhism and Corporate Power, The Conference: Law in Global Political Economy: Heterodoxy Now, Harvard Law School, Boston, Massachusetts, USA (2-3 June 2018).

Reviews