028.38221709

Nguyễn Khánh Phương

Ngày tháng năm sinh: 1986

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: Từ 2014 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật đại cương

Môn học đảm nhiệm: Luật Kinh doanh, Luật lao động

Bài viết đã công bố:
  1. Nguyễn Khánh Phương, “Quy định của pháp luật Việt Nam về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Một số bất cập và kiến nghị sửa đổi,” 36 (Tháng 8/2014) Tạp chí Phát triển Kinh tế.

Reviews