028.38221709

Nguyễn Thị Hằng

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1976

Chức danh: : Chủ tịch Công đoàn

Thâm niên giảng dạy: Từ 2004 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật Quốc tế

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật Dân sự, Tư pháp quốc tế

Đề tài NCKH (đã nghiệm thu):

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ cho các trường đại học lĩnh vực khoa học kinh tế Đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ, Mã số: B 2008-09-75-TĐ, đã nghiệm thu: tháng 10 năm 2010
  2. 7.2. Tên đề tài: Biên soạn tài liệu giảng dạy và tổ chức thí điểm giảng dạy SHTT cho các trường đại học thuộc lĩnh vực khoa  học kinh tế (Đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ – đang thực hiện từ năm 2012)

Reviews