028.38221709

Nguyễn Thùy Dung

Ngày tháng năm sinh: 1988

Chức danh: : Bí thư đoàn khoa

Thâm niên giảng dạy: Từ 2010 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật Quốc tế

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật SHTT, Công pháp quốc tế

Reviews