028.38221709

Nguyễn Triều Hoa

Ngày tháng năm sinh: 26/03/1965

Chức danh: : Nguyên Phó trưởng khoa

Thâm niên giảng dạy: Từ 1990 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Lịch sử các học thuyết pháp lý, Luật kinh doanh, Luật dân sự, Luật lao động.

Đề tài NCKH 

 1. Thành viên đề tài: Xây dựng chuyên ngành đào tạo Luật học  tại Đại học kinh tế, 1998
 2. Thành viên đề tài: Vai trò của nữ giảng viên trong trường đại học,  2004 – Đề tài cấp trường, Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Thùy Dương  – Khoa Kinh tế đại cương  ĐHKT TPHCM
 3. Chủ nhiệm đề tài: Hoạt động cho thuê lao động, nhìn từ góc độ pháp luật Việt nam. 2012, Đề tài cấp trường.

Giáo trình, sách đã công bố:

 • Giáo trình chuẩn cấp Trường
 1. Giáo trình Pháp luật đại cương – Khoa  Luật kinh tế – Đại học kinh tế TpHCM – Nhà xuất bản Giao thông vận tải 2006 – (Chủ biên)–  Nghiệm thu năm 2008
 2. Giáo trình Luật kinh tế – Khoa Luật kinh tế – Đại học kinh tế TpHCM  – NXB Đại học quốc gia TpHCM 2007 – Nghiệm thu năm 2009
 • Giáo trình chuẩn cấp Khoa
 1. Giáo trình Luật lao động – Khoa luật Đại học kinh tế TpHCM – 2012 (Viết riêng)
 2. Giáo trình Luật kinh tế – Khoa Luật kinh tế – Đại học kinh tế TpHCM  – NXB Kinh tế năm 2012 (Viết chung)
 3. Giáo trình Lý luận nhà nước & pháp luật – Khoa Luật Đại học kinh tế TpHCM – NXB Lao động 2011 (Chủ biên)
 4. Giáo trình Pháp luật đại cương – Khoa Luật kinh tế – ĐHKT TpHCM – NXB Thống kê 2004 (Chủ biên)
 5. Giáo trình Luật doanh nghiệp – Khoa Luật kinh tế – Đại học kinh tế TpHCM – NXB Thống kê 2001 (Viết chung)
 6. Giáo trình Luật Kinh tế – Ban Luật kinh tế – ĐHKT TpHCM – NXB Thống kê 2000 (Viết chung)
 7. Giáo trình Pháp luật đại cương – Ban Luật kinh tế – ĐHKT TpHCM – NXB Thống kê 1999 (Viết chung)

Sách:

 1. VBPL dành cho Học phần Pháp luật đại cương – NXB Kinh tế năm 2012
 2. VBPL dành cho Học phần Luật lao động –  NXB Lao động năm 2012
 3. VBPL dành cho Học phần Luật kinh tế – NXB Lao động năm 2012
 4. VBPL dành cho Học phần Luật kinh tế – NXB Phương Đông năm 2010
 5. VBPL dành cho Học phần Pháp luật đại cương – NXB Phương Đông năm 2009

Bài viết:

 1. Bài Viết – Một số vấn đề về điều chỉnh, hủy bỏ hợp đồng hành chính – Kỷ yếu Tọa đàm về “Các hình thức hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân”, Khoa Luật Kinh tế và Tổ chức DAAD – 10/2012.
 2. Bài viết – Tổ chức giảng dạy cho chuyên ngành Luật kinh doanh VB2 – Kỷ yếu Hội thảo KH Khoa Luật Kinh tế 26.12.2011
 3. Bài viết – Vài nét về thực tập tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh – Kỷ yếu Hội thảo KH Khoa Luật Kinh tế 22.12.2010
 4. Bài viết – Một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành luật –  Kỷ yếu Hội thảo KH Khoa Luật Kinh tế 22.12.2010;
 5. Bài viết – Quyền lợi của người lao động khi mua bán & sáp nhập doanh nghiệp – Kỷ yếu Hội thảo KH Khoa Luật Kinh tế 08.10.2010
 6. Bài viết – Quanh việc dạy và học Môn Luật doanh nghiệp tại Đại học kinh tế – Kỷ yếu Hội thảo khoa học – Công đoàn Trường Đại học kinh tế – Năm 2007
 7. Bài viết – Một số ý kiến về việc sử dụng thuật ngữ “Pháp Nhân”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – số 7 tháng 4/2005
 8. Bài viết – Tội phạm về sở hữu trí tuệ, Tạp chí Phát triển Kinh tế tháng 6/ 2004
 9. Bài viết – Một số vấn đề khi thực hiện Nghị Định 102/2001 – Tạp chí Phát triển Kinh tế tháng 5/ 2004

Reviews