028.38221709

Nguyễn Việt Khoa

Ngày tháng năm sinh: 1979

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: 2006 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật Kinh tế

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật hợp đồng, Luật tố tụng dân sự.

Đề tài NCKH :

 1. Nguyễn Việt Khoa, Chế độ tài chính hợp tác xã, Đề tài nghiên cứu cấp Trường, năm 2002
 2. Nguyễn Việt Khoa, Vấn đề pháp lý về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2010
 3. Nguyễn Việt Khoa, Pháp luật về quảng cáo thương mại, Đề tài nghiên cứu cấp Trường, năm 2011

Giáo trình, sách đã công bố:

Giáo trình chuẩn cấp Trường (số lượng, tên giáo trình): viết riêng 03; viết  chung với các tác giả khác: 01

1. Nguyễn Việt Khoa, Pháp luật Đại cương , Đại học kinh tế tài chính, năm 2010, năm 2011

       Sách:

 1. Nguyễn Việt Khoa, Pháp luật Đại cương, Đại học kinh tế tài chính, năm 2010
 2. Nguyễn Việt Khoa – Từ Thanh Thảo, Luật kinh tế, Nhà xuất bản Phương Đông, năm 2010
 3. Nguyễn Việt Khoa, Cẩm nang Luật Kinh tế, Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM, năm 2013
 4. Nguyễn Việt Khoa, Cẩm nang Luật Tố tụng dân sự, Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM, năm 2013
Bài báo khoa học:
 1. Nguyễn Việt Khoa; Quyền tự do kinh doanh của Công ty TNHH, Tạp chí nhà nước và pháp luật, năm 2011.
 2. Nguyễn Việt Khoa, Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại năm 2005,Tạp chí nghiên cứu lập pháp, năm 2012.
 3. Nguyễn Việt Khoa, Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động quản trị công ty, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, năm 201

Bài viết đã công bố:

 1. Nguyễn Việt Khoa, Góp ý sửa đổi luật Doanh nghiệp năm 1999, Bộ Kế hoạch – Đầu tư – VCCI , năm 2004
 2. Nguyễn Việt Khoa, Hợp đồng xây dựng là hợp đồng kinh tế hay hợp đồng dân sự, năm 2005.
 3. Nguyễn Việt Khoa, Một vài lưu ý khi ký kết hợp đồng kinh doanh, thương mại, năm 2006.
 4. Nguyễn Việt Khoa , Góp ý Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2003, Tổng cục thuế- VCCI. năm 2006.
 5. Nguyễn Việt Khoa, Một vài góp ý về dự thảo sửa đổi Thông tư 19/2003/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, VCCI năm 2005, năm 2010.
 6. Nguyễn Việt Khoa, Thực trạng giải thích pháp luật, Hội thảo quốc tế Văn phòng Quốc hội, năm 2010.
 7. Nguyễn Việt Khoa, Vì sao doanh nghiệp chết mà không đem chôn?, năm 2011
 8. Nguyễn Việt Khoa, Vài điều bàn luận về các thành phần kinh tế theo Hiến pháp năm 1992, năm 2011.
 9. Nguyễn Việt Khoa, Vì sao không cho ngân hàng thương mại phá sản, năm 2011
 10.  Nguyễn Việt Khoa, Một vài góp ý về sửa đổi Luật doanh nghiệp năm 2005, Bộ kế hoạch – Đầu tư – VCCI, năm 2012.
 11.  Nguyễn Việt Khoa, Nên bỏ Luật Đầu tư năm 2005, Bộ kế hoạch- Đầu tư- VCCI, năm 2012.
 12.  Nguyễn Việt Khoa, Điều khoản thanh toán bằng ngoại tệ có làm hợp đồng vô hiệu. năm 2012.
 13.  Nguyễn Việt Khoa, Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhìn từ góc độ thực tiễn, năm 2012.
 14.  Nguyễn Việt Khoa, Bất cập trong cơ chế hoạt động của doanh nghiệp, http://www.vtv9.com.vn/truyen-hinh/ban-tin-thoi-su/ban-tin-11h30/10908-ban-tin-11g30-17-03-2014.html
 15.  Nguyễn Việt Khoa, Có nên chấm dứt sứ mệnh lịch sử của Luật Đầu tư?, https://www.youtube.com/watch?v=_X8ERUAj_Zc
 16.  Nguyễn Việt Khoa, Đạo đức và trách nhiệm, http://phapluattp.vn/20130913104737642p0c1027/dao-duc-va-trach-nhiem.htm
 17. Nguyễn Việt Khoa, Bình đẳng mọi thành phần kinh tế http://dddn.com.vn/diem-nhan/binh-dang-moi-thanh-phan-kinh-te-2013010901562516.htm
 18.  Nguyễn Việt Khoa, Luật Đầu tư: Kiến nghị sửa đổi http://www.baomoi.com/Luat-Dau-tu-Kien-nghi-sua-doi/45/9414520.epi
 19. Nguyễn Việt Khoa, Kiến nghị bỏ Luật Đầu tư http://danviet.vn/kinh-te/kien-nghi-bo-luat-dau-tu/105430p1c25.htm
 20. Nguyễn Việt Khoa, Vì sao cần sửa đổi Luật doanh nghiệp http://www.ipcs.vn/vn/vi-sao-can-sua-doi-luat-doanh-nghiep-W207.htm
 21. Nguyễn Việt Khoa, Tuyên truyền Pháp luật phải thiết thực http://tuphaptamky.gov.vn/wp/chuyen-trang-tuyen-truyen/ngay-phap-luat-chuyen-trang-tuyen-truyen/tuyen-truyen-phap-luat-phai-thiet-thuc.html
 22. Nguyễn Việt Khoa, Nhiều quy định cản trở hoạt động doanh nghiệp http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/phapluat/84076/
 23. Nguyễn Việt Khoa, Góp ý hoàn thiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp http://vccinews.vn/?page=detail&folder=85&Id=7738
 24. Nguyễn Việt Khoa, Ngân hàng phá sản, có đáng lo ngại? http://www.baomoi.com/Ngan-hang-pha-san-co-dang-lo-ngai/126/10681524.epi
 25. Nguyễn Việt Khoa, Chấp nhận đưa thêm cụm từ “phá sản” vào Thông tư về xử lý ngân hàng yếu kém, http://www.misa.com.vn/tabid/91/newsid/20196/Chap-nhan-dua-them-cum-tu-pha-san-vao-Thong-tu-ve-xu-ly-ngan-hang-yeu-kem.aspx
 26. Nguyễn Việt Khoa, Khía cạnh pháp lý của thương vụ sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào Ngân hàng Sacombank, http://phapluatkinhdoanh.edu.vn/news/detail/khia-canh-phap-ly-cua-thuong-vu-sap-nhap-ngan-hang-phuong-nam-vao-ngan-hang-sacombank-308.html
 27. Nguyễn Việt Khoa, Cuộc “hôn nhân” giữa Sacombank và Southern Bank: Rủi ro hay là Cơ hội ? http://phapluatkinhdoanh.edu.vn/news/detail/cuoc-%E2%80%9Chon-nhan%E2%80%9D-giua-sacombank-va-southern-bank:-rui-ro-hay-la-co-hoi—307.html
 28. Nguyễn Việt Khoa, Tháo gỡ chính sách thuế cho doanh nghiệp – Cần đảm bảo đi vào thực tế http://www.sggp.org.vn/xuctiencongnghiep/2014/8/359227/
 29. Nguyễn Việt Khoa, Tạo sân chơi bình đẳng các thành phần doanh nghiệp http://sggp.org.vn/xuctiencongnghiep/2014/11/367230/
 30. Nguyễn Việt Khoa, Khó tăng lương với bộ máy cồng kềnh, http://plo.vn/ban-doc/kho-tang-luong-voi-bo-may-cong-kenh-506577.html
 31. Nguyễn Việt Khoa, Cần có quy định về hợp đồng góp vốn và vốn pháp định, http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su/can-co-quy-dinh-ve-hop-dong-gop-von-va-von-phap-dinh/1080564/
 32. Nguyễn Việt Khoa, Gỡ cơ chế đón đầu cơ hội, http://www.sggp.org.vn/xuctiencongnghiep/2014/10/365211/
 33. Nguyễn Việt Khoa, Tạo thuận lợi cho Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản , http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Tao-thuan-loi-cho-NDTNN-kinh-doanh-BDS/195633.vgp
 34. Nguyễn Việt Khoa, Để doanh nghiệp “lớn lên” http://www.sggp.org.vn/xuctiencongnghiep/2014/3/341993/

Reviews