028.38221709

Trần Thị Minh Đức

Ngày tháng năm sinh: 1981

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: Từ 2006 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật đại cương

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật Hình sự, Tố Tụng Hình Sự

Đề tài NCKH (đang thực hiện):

  1. Tội phạm trong hoạt động ngân hàng – Lý luận và thực tiễn

Reviews