028.38221709

Trần Vân Long

Ngày tháng năm sinh: 25/07/1976

Chức danh: : Phó trưởng khoa -Trưởng bộ môn Luật quốc tế

Thâm niên giảng dạy: Từ 2005 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật học so sánh, Luật Thương Mại quốc tế, Luật thương mại điện tử

Tiến sĩ Luật kinh doanh và quốc tế, bảo vệ luận án tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
Trọng Tài viên, Trung Tâm Trọng tài Tài Chính Việt
 
Đề tài NCKH 
 1. Thành viên đề tài: Các giải pháp cơ bản để hoàn thiện hoạt động QLNN đối với DNNN tại TP. HCM (MS: CS 2002-10)
Bài viết:
 1. Trần Vân Long (2010) Mô hình kiểm soát tập trung kinh tế dưới góc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam và Australia-  Hội thảo khoa học Khoa Luật Kinh tế 08.10.2010
 2. Trần Vân Long (2011), Vai trò của hoạt động ngoại khóa trong đào tạo Luật ở các trường đại học – Kỷ yếu Hội thảo KH Khoa Luật Kinh tế 26.12.2011
 3. Trần Vân Long (2012), Áp dụng PPP trong hoạt động tài chính vi mô cho người nghèo – Kỷ yếu Tọa đàm về “Các hình thức hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân”, Khoa Luật Kinh tế và Tổ chức DAAD – 10/2012.
 4. Tran Van Long (2016), Vietnam’s Draft Law on Access to Information: Solving the Transparency Policy Dilemma, International Journal of Transparency and Accountability in Governance (Vol 2. 2016)
 5. Tran Van Long (2016),The Path from E-government to Open Government in Vietnam: Dealing with the Openness Dilemma, CeDEM16 Proceedings of International Conference for E-democracy and Open Government 2016, Krems, Austria.
 6. Tran Van Long (2016), The Power of WTO’s Transparency Norms: Beyond the Trade context, International Review of Law (vol4.2016)
 7. Tran Van Long, Nguyen Trieu Hoa, Nguyen Thi Anh (2017), E-government without E-democracy in the case of Vietnam: Transparency has been a sham? Tidsskriftet Arkiv Vol 8, No 1 (2017), Oslo and Akershus University College of Applied Science, Norway
 8. Tran Van Long, Phan Tan Quoc (2018), Transparency Policy Dilemma under the Impact of International integration: The Case of Vietnam. Asian Journal of Economics and Law, Vol 9, issue 1: Vietnam and other Asian Countries in the process of Globalization.
 9. Tran Van Long (2017), From WTO to TPP Accession: What do we really expect? Paper presented at Conference on TPP without the US, UEH School of law and Yokohama National University (02 Aug 2017).
 10. Tran Van Long (2017), Transparency and Accountability in the Politically Dependent Judicial System, International Journal of Transparency and Accountability in Governance (Vol 3. 2017)
 11. Tran Van Long (2017), Teaching Comparative law in Socialist oriented states: The case of Vietnam, paper presented at the ASLI Conference on Comparative Law 26-28/09/2017, held by National University of Singapore, School of law.
 12. Trần Vân Long (2017), Phá sản xuyên biên giới: Xu hướng trên thế giới và sự ghi nhận hạn chế trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, số đặc biệt T11/2017, trang 104-111
 13. Trần Vân Long, Phan Tan Quan (2018), E-Money Laundering and the Incapability of Current Legal framework, paper presented at Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES) 2018
 14. Trần Vân Long (2018), Bàn về mô hình pháp lý cho doanh nghiệp điện tử, trình bày tại Hội thảo Nền kinh tế số trong cách mạng công nghiệp 4.0 ngày 3/12/2018 tại Đại học Kinh tế TPHCM
 15. Trần Vân Long (2019), Doanh nghiệp điện tử: Xu hướng phát triển và nhận diện rủi ro, Tạp chí Khoa học và công nghệ số 8/2019
 16. Trần Vân Long (2019), Dạy học Luật so sánh ở Khoa Luật Đại học Kinh tế TPHCM: Làm sao để đạt được mục đích môn học, Hội thảo Giảng dạy Luật so sánh trong bối cảnh hội nhập- kiến nghị về vị trí môn học tại trường Đại học Luật TPHCM tháng 6/2019
 17. Tran Juy Ly, Tran Van Long (2019), The principles of Commercial Letters of Credit: A Vietnamese Approach, Proceeding of International Conference on Business and Finance, 2019.
 18. Tran Van Long, Luong Thi Thu Huong (2020) The Principle of Public Participation in the Constitution of Vietnam, Proceeding of International Conference on Business and Finance, dated 27,28 August 2020.
 19. Vu Ngoc Bao, Tran Van Long (2020), Applying the Stakeholder Theory to Analyze the State-owned Enterprise Management in Vietnam: from Enterprise Law to Company charter and beyond, Proceeding of International Conference on Business and Finance, dated 27,28 August 2020.
 20. Tran Juy Ly, Tran Van Long (2020), The trade finance transactions in the middle of pandemic and responses of practitioners, SOB International conference 2020, Contemporary issues in banking and finance: sustainability, fintech and uncertainties.
 21. Tran Van Long (2020), Realizing the barrier to the practice of e-democracy in Vietnam, Palarch’s Journal of Archarology Vol 17.3 (scopus Q3)

Reviews