028.38221709

Võ Phước Long

Ngày tháng năm sinh:

Chức danh: : Trưởng bộ môn Luật đại cương

Thâm niên giảng dạy:

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm:

Đã tham gia biên soạn 02 giáo trình.

Reviews