028.38221709

Võ Trí Hảo

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1977

Chức danh: : Nguyên Trưởng khoa

Thâm niên giảng dạy: Từ 2008 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật hiến pháp, Xây dựng văn bản pháp luật

 1. Quá trình đào tạo:
Thời gian Học tập, nghiên cứu Ghi chú
2008- 2011 Tiến sĩ luật học – Trường Free University – Berlin, CHLB Đức Học bổng DAAD
2005 Khóa học: “Các định chế chính trị Hoa kỳ và tư tưởng chính trị hoa kỳ“ – Đại học Massachusetts, Hoa Kỳ Học bổng Fulbright fellowship
2000-2003 Thạc sĩ luật học – Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội
1995-1999 Cử nhân luật học – Khoa Luật, ĐHQGHN Học bổng Sanwa Bank Foundation

 

 1. Kỹ năng ngoại ngữ:

Xếp từ mức 1 (biết) tới mức 5 (giỏi)

Ngôn ngữ Nói Đọc Viết
Tiếng Đức 4 5 4
Tiếng Anh 5 5 4

 

 1. Kỹ năng lãnh đạo:
 • 2018-2020: Trưởng Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 2015 – 2017: Phó Trưởng Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 2013 – 2014: Trưởng Bộ môn Luật & Phát triển, Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM
 • 2009 – 2010: Chủ tịch Hội lưu học sinh Berlin – Potsdam (2009-2010)
 • 2001 – 2003: Phó bí thư thường trực Đoàn TNCS HCM (Đoàn Khoa Luật, trực thuộc ĐHQGHN);

 

 1. Thời gian và vị trí công tác hiện tại:

– 2019 – upto now: Trọng tài viên VIAC (Vietnam International Arbitration Centre)

– 2012 –up to now: Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM. Vị trí: Trưởng Khoa, giảng dạy các môn: Luật Hiến pháp, Luật kinh tế, Quản trị nhà nước; Luật và chính sách công; Luật và phát triển.

– 1999 -2012: Khoa Luật, ĐHQGHN. Vị trí: Giảng viên: Luật Hành chính, Luật Hiến pháp, Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Kỹ thuật soạn thảo văn bản;

 1. Kinh nghiệm nghiên cứu:

8.1. Chủ trì dự án nghiên cứu:

 • Võ Trí Hảo (2014), Chủ trì Đề tài NCKH cấp bộ (NAFOSTED), Những vấn đề lý luận cơ bản về Hợp đồng hành chính;
 • Võ Trí Hảo (2006), Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp bộ „Các hệ thống tài phán hiến pháp trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, VNU;

8.2. Sách, các bài tạp chí khoa học, bài hội thảo quốc tế đã công bố:

 • Võ Trí Hảo (2019), Đầu tư PPP: tránh xa rời mục tiêu, rơi vào tư bản thân hữuThời báo Kinh tế Sài Gòn,   ISSN  0868-3344, 16-20;
 • Võ Trí Hảo (2019, Để cao tốc không thành “cao tắc”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,   ISSN  0868-3344, 16-20;
 • Võ Trí Hảo (2019, Trả lại đặc tính công cho phương thức đối tác công tư, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,   ISSN  0868-3344, 16-20;
 • Võ Trí Hảo (2019, Đổ hết lỗi cho giáo dục liệu có giải quyết được vấn đề?, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,   ISSN  0868-3344, 16-20;
 • Võ Trí Hảo (2019, Khi sự thông đồng được hợp pháp hóa!, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,   ISSN  0868-3344, 16-20;
 • Võ Trí Hảo (2019, Đào tạo luật: Hai triết lý, hai hướng đi, hai mô hình, hai hệ quả khác nhau, Tạp chí Tia sáng, (http://www.tiasang.com.vn/-giao-duc/Dao-tao-luat-Hai-triet-ly-hai-huong-di-hai-mo-hinh-hai-he-qua-khac-nhau-15200)
 • Võ Trí Hảo (2019, CPTPP, Thượng đỉnh Trump – Kim: Dấu ấn của nhà nước kiến tạo, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,   ISSN  0868-3344, 20-21;
 • Võ Trí Hảo (2019, Mạng nơ ron xã hội, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344, 20-21;
 • Võ Trí Hảo (2019, Hệ luỵ của quyền lực chéo, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,   ISSN  0868-3344, 20-21;
 • Võ Trí Hảo (2018), Phương pháp kinh tế – luật trong phân tích chính sách lập pháp, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, ISSN 1859 -2953, Số 16/368,Tr.36-46;
 • Võ Trí Hảo (2017), Thí điểm thuế bất động sản: Phép thử đa mục tiêu, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344, 16-17;
 • Võ Trí Hảo (2017), “Xã hội hoá nhưng không thương mại hoá”: Cần phải tối ưu hoá các tham số, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344,  18-20;
 • Võ Trí Hảo (2017), Kiểm soát đặc biệt ngân hàng sao cho hợp hiến, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344, 52-54;
 • Võ Trí Hảo (2017), Ứng xử với công sản quốc lộ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344, 11;
 • Võ Trí Hảo (2017), chế giải quyêt tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS): Vì sao bỡ ngỡ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344,  31
 • Võ Trí Hảo (2017), Cung cấp dịch vụ công tại siêu đô thị: rào cản thế chế và giải pháp cải cách, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344, 56-58;
 • Võ Trí Hảo (2017), Tách nhập, tách nhập dựa vào đâu?, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344,  18-19;
 • Võ Trí Hảo (2017), Điểm nghẽn phát triển kinh tế mang tên đất đai, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344,, số, Tr.16-17;
 • Võ Trí Hảo (2017), Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt: không thể “đồng phục” hay ưu đãi bằng thuế phí, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344, 18-19;
 • Võ Trí Hảo (2017), “Lên đời doanh nghiệp”: Chi phí tuân thủ và rủi ro quản lý thuế, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344,  16-17;
 • Sách: Võ Trí Hảo Chủ biên (2016), Những vấn đề lý luận cơ bản về Hợp đồng Hành chính trong Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • Võ Trí Hảo (2016),Cứu doanh nghiệp bằng cách… mở thủ tục phá sản, ?, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ISSN  0868-3344,  14-15;
 • Võ Trí Hảo (2016), Các phương thức giải quyết tranh chấp Hợp đồng hành chính bằng tài phán, Tạp chí Luật học, Số 3/2016, Tr.37-47;
 • Võ Trí Hảo (2015), Hợp đồng hành chính vô hiệu theo quy định của luật công, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 09 (94), ISSN 1859-3879, T57 – 64.
 • Võ Trí Hảo (2015), Xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ trực tiếp cho nhân dân, nâng cao phản biện xã hội theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 3/2015, Tr.33-39.
 • Võ Trí Hảo (2015), Từ triết lý thiết kế chính quyền địa phương đến những gợi mở cho Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 2, tr.69-78.
 • Võ Trí Hảo (2014), Hợp tác công tư: bản chất và các rủi ro pháp lý, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, ISSN 0866 -7446, Số 12 (320), năm 2014, tr. 15-25.
 • Võ Trí Hảo (2014), Cải cách tư pháp: Bồi thẩm đoàn hay vẫn là hội thẩm nhân dân?, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, xuất bản ngày 30/10/2014, 08:52 (GMT+7), (http://www.thesaigontimes.vn/121969/Cai-cach-tu-phap-Boi-tham-doan-hay-van-la-hoi-tham-nhan-dan?.html)
 • Võ Trí Hảo (2014), Chi phí của lệnh cấm, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Số 42-2014/1214, ra ngày 16.10.2014, tr. 21-22, ISSN  0868-3344.
 • Võ Trí Hảo (2014), Nâng cao trách nhiệm chính trị của Chính phủ, Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp, Số 09 (265), tr. 35-41, ISSN 1859-2953.
 • Võ Trí Hảo (2014), Minh bạch, tạo dựng niềm tin đối với môi trường kinh doanh ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp, Số 08 (264), tr. 40-52, ISN 1859-2953.
 • Võ Trí Hảo (2014), Quyền hiến định không thể bị tùy tiện cắt xén, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cập nhật 22/6/2014, 09:15 (GMT+7), (http://www.thesaigontimes.vn/116411/Quyen-hien-dinh-khong-the-bi-tuy-tien-cat-xen.html), ISSN 0868-3344
 • Võ Trí Hảo (2014), Quyền tự do kinh doanh: Động lực chủ đạo của Đổi mới, Tạp chí Người Đô thị, cập nhật 12-06-2014 03:33:38, (http://nguoidothi.vn/quyen-tu-do-kinh-doanh-dong-luc-chu-dao-cua-doi-moi.ndt)
 • Võ Trí Hảo (2014), Để trả „món nợ“ biểu tình cho dân, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cập nhật 5/6/2014, 14:03 (GMT+7), (http://www.thesaigontimes.vn/115833/De-tra-mon-no-%E2%80%9Cbieu-tinh%E2%80%9D-cho-dan.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Chương II trong sách “Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiến pháp ở một số nước trên thế giới, NXB Chính trị Quốc gia.
 • Võ Trí Hảo (2013), Cải cách thể chế và quyền tuyển “đầy tớ”, cập nhật 01/11/2013 06:00 GMT+7, (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2013-11-01-cai-cach-the-che-va-quyen-tuyen-day-to-)
 • Võ Trí Hảo (2013), Không có kinh tế nhà nước, già yếu ai lo, cập nhật 30/10/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/147007/khong-co-kinh-te-nha-nuoc–gia-yeu-ai-lo-.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Người Việt chậm giàu, vì đâu?, cập nhật 29/10/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/146806/nguoi-viet-cham-giau–vi-dau-.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Khi kinh tế nhà nước thay tên tráo họ, cập nhật 28/10/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/146453/khi-kinh-te-nha-nuoc–thay-ten-trao-ho-.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Chính quyền địa phương: Phận nàng dâu có được ra ở riêng?, cập nhật 21/10/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/145381/chinh-quyen-dia-phuong–phan-nang-dau-co-duoc-o-rieng-.html)
 • Sách: Võ Trí Hảo (2013), Các bản hiến pháp làm nên lịch sử (chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia
 • Võ Trí Hảo (2013), “Ai cho tiền thì bảo vệ người ấy”, Tuanvietnam, , (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/142086/-ai-cho-tien-thi-bao-ve-nguoi-ay-.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Các nước che đậy, Việt Nam lại … trưng ra, Tuanvietnam, , (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/141897/cac-nuoc-che-day–viet-nam-lai—-trung-ra.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Điều chỉnh – Lợi ích có thể không nhỏ, Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày 30.08.2013, 20:35 (GMT+7), (http://sgtt.vn/Goc-nhin/182761/Dieu-chinh-nho-loi-ich-co-the-khong-nho.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Mô hình tản quyền của đô thị Berlin, Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày 30.08.2013, 20:38 (GMT+7), (http://sgtt.vn/Goc-nhin/182762/Mo-hinh-tan-quyen-cua-do-thi-Berlin.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Dân đủ sáng suốt bầu thị trưởng, Tuanvietnam, 14/08/2013 02:00 GMT+7 , (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/135609/dan-du-sang-suot-de-bau-thi-truong.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Pháp nhân công quyền – Điểm đột phá tư duy, Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày 09.08.2013, 14:44 (GMT+7), (http://sgtt.vn/Goc-nhin/182243/Phap-nhan-cong-quyen-%E2%80%93-diem-dot-pha-tu-duy.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Điểm cân bằng trong quản hộ tịch, cư trú, Tuanvietnam, 31/05/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/123349/chon-diem-can-bang-trong-quan-ho-tich–cu-tru.html)
 • Võ Trí Hảo (2013), Chính quyền đô thị trên thế giới tổ chức, vận hành như thế nào?, Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày 03.05.2013, 08:26 (GMT+7) , (http://sgtt.vn/Goc-nhin/177240/Chinh-quyen-do-thi-tren-the-gioi-to-chuc-van-hanh-nhu-the-nao.html)

Reviews