Báo cáo chuyên đề cho học phần Kiến tập K45

 

Báo cáo chuyên đề cho học phần Kiến tập K45

Chuyên đề 1: Thị trường việc làm trong ngành Luật: những tân cử nhân Luật cần chuẩn bị gì?

ü  Diễn giả: LS Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành của YKVN

ü  Thời gian: 8:30-10:30 ngày 19/4/2022

ü  Địa điểm: A.103

Chuyên đề 2: Kinh nghiệm thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại bằng toà án?

ü  Diễn giả: TS. Nguyễn Mai Trâm, Thẩm phán trung cấp, Phó chánh văn phòng TAND TP.HCM

ü  Thời gian: 8:30-10:30 ngày 22/4/2022

ü  Địa điểm: B1.204

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *